Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας στον Δήμο Ζωγράφου από την ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ και το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της μονομετοχικής αναπτυξιακής εταιρείας ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (με μοναδικό της μέτοχο τον Δήμο Ζωγράφου) και το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων υπογράφτηκε με σκοπό την δημιουργία ενός Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας για την πόλη του Ζωγράφου.

Κοινός σκοπός αμφότερων των φορέων η δημιουργία ενός θετικού αντικτύπου στην τοπική κοινωνία του Ζωγράφου στοχεύοντας στην υποστήριξη των μαθητών και των φοιτητών που αντιπροσωπεύουν το μέλλον της πόλης , την κοινότητα των επαγγελματιών της περιοχής μας που αντιπροσωπεύουν το παρόν και τέλος τους ηλικιωμένους που αποτελούν το παρελθόν της πόλης ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και επιστροφής της στήριξης του στην τοπική μας κοινωνία.

 

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας θα είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πόλης του Ζωγράφου αλλά και τα ερευνητικά εργαστήρια των Πανεπιστημίων της περιοχής και όχι μόνο.

Σκοπεύει να καταστεί φορέας πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και παροχής υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια και δημόσιους οργανισμούς, οι οποίες εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, από την πληροφόρηση έως τη διαμεσολάβηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη.

 

Οι άμεσοι επιχειρησιακοί στόχοι του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι:

• Η ενίσχυση των ΜΜΕ του Δήμου Ζωγράφου σε επίπεδο marketing αλλά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας για την δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων σε συνεργασία με φορείς – συλλόγους της περιοχής μας

• Ενέργειες προώθησης των υπηρεσιών / προϊόντων / δραστηριοτήτων τους μέσα από υπάρχοντες ιστοτόπους (radiozografou.gr) και με την δημιουργία ενός νέου marketplace για τις επιχειρήσεις του Δήμου Ζωγράφου.

• Δημιουργία ιστοτόπου πλατφόρμας παροχής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέσω εφαρμογής που ήδη στήνεται και έχει αναπτύξει δωρεάν η εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων DreamWeaver.Gr που αποτελεί τον τεχνολογικό βραχίονα αυτής της προσπάθειας υπό την διεύθυνση της κας Άννας Αγγελάκη

• Ενημέρωση και αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκά Προγράμματα Καινοτομίας, ΕΣΠΑ, κ.α.) για τις επιχειρήσεις του Δήμου Ζωγράφου παρέχοντας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε αυτές σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής.

• Δικτύωση με τα Πανεπιστήμια της περιοχής μας και με άλλους φορείς.

• Εκπαίδευση και πληροφόρηση σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων. Το Θερινό πρόγραμμα σεμιναρίων του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων ήδη τρέχει 29 δωρεάν σεμινάρια σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων.

• Στήριξη της έκδοσης του νεοσύστατου επιστημονικό περιοδικό Infopolis Journal του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων για την ανακοίνωση – διάχυση της παραχθείσας γνώσης σε όλη την ακαδημαϊκή, και όχι μόνο κοινότητα της χώρας μας όπως και του δικτύου Researcher’s Book με στόχο να ενώσει ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία.

• Η δημιουργία ιστοτόπου – εφαρμογής μέσα από την οποία θα υπάρχει υποβοήθηση και αξιολόγηση startup επιχειρήσεων από την περιοχή του Δήμου Ζωγράφου και ενδεχομένως και εκτός τοπικών ορίων ,σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, με τελικό σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών τους.

• Τελικός σκοπός ο εντοπισμός και αξιολόγηση τεχνολογιών και καινοτομιών με εμπορική προοπτική με παροχή σχετικών εργαλείων, προβολή και προώθηση ώριμων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

 

Την διεύθυνση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ανέλαβε ο κος Θανάσης Δαβαλάς, δ/νων σύμβουλος του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων και διδάσκων στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν. Αιγαίου.

Από την πλευρά της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ κος Τανταρούδας Τάσος όσο και ο Πρόεδρος της κος Άγης Παπακωνσταντίνου με την έμπρακτη στήριξη τους έχουν αποδείξει ότι το πολιτικό προσωπικό μιας δημοτικής επιχείρησης μπορεί να λειτουργεί με όρους τεχνοκρατικούς αλλά παράλληλα και κοινωνικούς και όχι εντός παλαιών μικροκομματικών αντιλήψεων.

Μια νέα τάση που εισήγαγε ο νέος δήμαρχος Ζωγράφου κος Βασίλης Θώδας που εξάλλου λειτουργεί ως επικεφαλής μιας ευρύτερης υπερκομματικής παράταξης στον Δήμο του Ζωγράφου αποδεικνύοντας ότι η Τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο και λόγο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων με αφορμή την επανεκκίνηση της οικονομίας στην μετά κορονοϊό εποχή.

Rate this post