Η εφημερίδα “Επικοινωνώ” γράφει για τις δυο πρώτες εκδηλώσεις του συλλόγου μας

Η εφημερίδα “Επικοινωνώ” παρουσιάζει εκτενή αναφορά στις δυο πρώτες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο σύλλογός μας:

ABOUT INSTRUCTOR