Η εφημερίδα \”Επικοινωνώ\” γράφει για τις δυο πρώτες εκδηλώσεις του συλλόγου μας

Η εφημερίδα \”Επικοινωνώ\” παρουσιάζει εκτενή αναφορά στις δυο πρώτες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο σύλλογός μας:

\"\"

Rate this post