Η εφημερίδα “Επικοινωνώ” γράφει για τις δυο πρώτες εκδηλώσεις του συλλόγου μας

Η εφημερίδα \\”Επικοινωνώ\\” παρουσιάζει εκτενή αναφορά στις δυο πρώτες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο σύλλογός μας:

\\"\\"

Rate this post