Έγραψε το eduadvisor.gr για εμάς: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων και Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας Πανεπιστημίου

Το eduadvisor.gr έγραψε για την Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων και του Διευθύνοντα Συμβούλου του κου Αθανάσιου Δαβαλά και των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Επιστημονικά Υπεύθυνου Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κου Ευστράτιου Παπάνη για την εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών.

Προτεραιότητα στην συνεργασία θα δοθεί στους ακόλουθους τομείς:

• Συνεργασία στην δημιουργία ιστοτόπων skepsymag.gr και infopolis.gr που θα στεγάσουν διαδικτυακά δυο επιστημονικά περιοδικά

• Συνεργασία σε υπάρχοντα πρόγραμματα όπως τα Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ειδικός Προώθησης Ιστοσελίδων, GDPR – Data Protection Officer και σε νέα επαγγελματικά προγράμματα

• Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων)

• Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

• Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και θα συναποφασιστεί από τους εταίρους.

H πρώτη κοινή δράση ενημέρωσης έλαβε χώρα μέσω online, με την χρήση του zoom, ενημερωτικού event για τα επαγγελματικά προγράμματα Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ειδικός Προώθησης Ιστοσελίδων, GDPR – Data Protection Officer στις 07/01/2021 κατά την οποία υπήρξε μαζική συμμετοχή και ενδιαφέρον για τα πρώτα κοινά επαγγελματικά προγράμματα που έχουν ως ημερομηνία έναρξης στις 15/02/2021.

 

Χορηγός Επικοινωνίας του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων στην εκδήλωση αυτή υπήρξε η business coach κα Κατερίνα Σαλακά.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης στελέχη τόσο του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρωνα ενημέρωσαν τους ενδιαφερομένους για τα προαναφερθέντα επαγγελματικά προγράμματα και απάντησαν στις ερωτήσεις τους.

Rate this post