Έγραψε το eduguide.gr για εμάς: Researchers’ Book: η πρώτη ελληνική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης των ερευνητών από όλα τα επιστημονικά πεδία.

Το eduguide.gr έγραψε για το Researchers’ Book που είναι η πρώτη ελληνική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης των ερευνητών από όλα τα επιστημονικά πεδία.

Η πλατφόρμα Researchers’ Book φιλοδοξεί να ενώσει Μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, Ερευνητές, Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Διδάκτορες και Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Τελειόφοιτους και προπτυχιακούς φοιτητές σε μια κοινή προσπάθεια για παραγωγή και διάδοση της έρευνας.

Μπορείτε να αναδείξετε την έρευνα σας, να παρουσιάσετε τμήματα της ή ολόκληρη σε όλες τις επαφές, τις ομάδες τις σελίδες σας, σε πρόσωπα και σε φορείς, οι οποίοι μοιράζονται κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα ή μπορούν να σας κάνουν υποδείξεις, διορθώσεις, παρατηρήσεις υπό το πρίσμα της διεπιστημονικότητας, να την παρουσιάσετε σε ένα ευρύ κοινό, να βρείτε επιστημονικούς συνεργάτες, μέντορες, πηγές χρηματοδότησης.

Ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστοτόπο Researchers’ Book όπου και πραγματοποιεί online εγγραφή από το σχετικό link εγγραφής στην πρώτη σελίδα που τον οδηγεί στην σελίδα εγγραφής

https://researchersbook.gr/register

Τι μπορείς να πετύχεις με την εισαγωγή σου στην πλατφόρμα Researchers’ Book;

  • Να εντοπίσεις κοινό, που είναι πρόθυμο να μελετήσει, να διορθώσει, να κοινοποιήσει, να αναπτύξει την έρευνα σου με παρατηρήσεις και καλοπροαίρετες υποδείξεις
  • Να αναζητήσεις βοήθεια και να δεχτείς προτάσεις σχετικά με μεθοδολογικά εργαλεία, στατιστική ανάλυση, βιβλιογραφικές πηγές
  • Να συνάψεις συνεργασίες και να αναζητήσεις πηγές χρηματοδότησης
  • Να δημιουργήσεις ομάδες και σελίδες κοινών ενδιαφερόντων
  • Να γνωριστείς με άλλους ερευνητές
  • Να συμμετέχεις σε ερευνητικές δράσεις και να απασχοληθείς στον τομέα της έρευνας

Εγγραφείτε τώρα. H διαδικασία εγγραφής είναι απλή και είναι απολύτως δωρεάν
https://researchersbook.gr/register

Η πλατφόρμα είναι προϊόν συνεργασίας των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://ppy.aegean.gr) και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων για τις δράσεις του οποίου μπορείτε να ενημερώνεστε στους ακόλουθους ιστοτόπους

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων στο τηλέφωνο 210 74 84 84 5 και στο email adavalas@aegean.gr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα ακόλουθα στοιχεία:

Τηλ.: (+30) 22510 36520, (+30) 22510 36580, (καθημερινά 09:00 – 20:30)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr

Ιστοσελίδα Researchers’ Book 

ResearchersBook  
 
Τι είναι;  
 
Το ResearcherBook είναι η πρώτη ελληνική πλατφόρμα επικοινωνίας και δικτύωσης 
των ερευνητών από όλα τα επιστημονικά πεδία. 
 
Ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξή της και ποιος τη διαχειρίζεται;  
 
Η πλατφόρμα είναι προϊόν συνεργασίας των Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων 
 
 
Ποιο είναι το όραμα;  
 
Η πλατφόρμα ResearchersBook φιλοδοξεί να ενώσει Μέλη ΔΕΠ ελληνικών και 
ξένων Πανεπιστημίων, Ερευνητές, Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Διδάκτορες 
και Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Τελειόφοιτους και 
προπτυχιακούς φοιτητές σε μια κοινή προσπάθεια για παραγωγή και διάδοση της 
έρευνας.  
 
Τι μπορώ να κάνω στην πλατφόρμα ResearchersBook; 
 
Μπορείτε να αναδείξετε την έρευνα σας, να παρουσιάσετε τμήματα της ή ολόκληρη 
σε όλες τις επαφές, τις ομάδες τις σελίδες σας, σε πρόσωπα και σε φορείς, οι οποίοι  
μοιράζονται κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα ή μπορούν να σας κάνουν υποδείξεις, 
διορθώσεις, παρατηρήσεις υπό το πρίσμα της διεπιστημονικότητας, να την 
παρουσιάσετε σε ένα ευρύ κοινό, να βρείτε επιστημονικούς συνεργάτες, μέντορες, 
πηγές χρηματοδότησης. 
 
Η πλατφόρμα ResearchersBook είναι Ροή Πληροφορίας και πηγή Κοινωνικής και 
Συναισθηματικής Υποστήριξης,  
 
2 
 
Είναι ένα σύνολο επικοινωνιακών και συμβολικών πόρων, που αλληλεπιδρούν 
πολλαπλασιάζοντας τις ατομικές και ομαδικές δράσεις.  
 
 
Τι μπορώ να πετύχω στην πλατφόρμα ResearchersBook;  
 
Κοινό, που είναι πρόθυμο να μελετήσει, να διορθώσει, να κοινοποιήσει, να 
αναπτύξει την έρευνα σας με παρατηρήσεις και καλοπροαίρετες υποδείξεις  
Προτάσεις μεθοδολογικών εργαλείων και θεωρητικών πηγών  
Βοήθεια στην ανάλυση των ποσοτικών ή ποιοτικών δεδομένων  
Συνεργασίες και πηγές χρηματοδότησης  
Δημιουργία ομάδων κοινών ενδιαφερόντων  
Γνωριμία με άλλους ερευνητές  
Συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις  
 
Το όριο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας είναι οι ερευνητικές σας προοπτικές 
και τα σχέδια σας.  
 
Πως προστατεύουμε τα δεδομένα μας; 
 
Ισχύουν όλες οι Ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις προστασίας δεδομένων. Data 
Protection Officer της εφαρμογής θα αναλάβει ο κος Δαβαλάς Αθανάσιος ο οποίος 
και θα ενσωματώσει όλα τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία για την συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα 
φροντίζει για την εφαρμογή αυτών σε όλες τις διαδικτυακές δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα εντός της εφαρμογής. 
 
 
Συγκεκριμένα:  
 
Η πλατφόρμα researcherbook.gr έχει στόχο να προάγει την online συνεργασία 
μεταξύ ερευνητών και να προσκομίσει τα ακόλουθα οφέλη στους συμμετέχοντες 
 
3 
 
ερευνητές και κατ’ επέκταση στην επιστήμη και την κοινωνία:  
 
Προωθεί τον υψηλότερο αντίκτυπο των δημοσιεύσεων, εφόσον σε αυτήν 
συμμετέχει και αλληλεπιδρά ένας μεγάλος αριθμός συγγραφέων. Επίσης, 
συντελεί στην αύξηση του αριθμού των δημοσιεύσεων, εφόσον όσο πιο βαθιά 
είναι η έρευνα, τόσο περισσότερες δημοσιεύσεις αυτή λαμβάνει. 
 
Ενθαρρύνει τις μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ ερευνητών σε πολλά επίπεδα 
και πέραν του ακαδημαϊκού. 
 
Διευκολύνει τα χρονικά αποτελέσματα χωρίς όμως συμβιβασμούς στην 
ποιότητα, εφόσον μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων σημαίνει λιγότερη 
δουλειά για όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και μεγαλύτερη κριτική εντός 
της συνεργατικής ομάδας, προωθώντας την επίτευξη της Group Genius. 
 
Προσθέτει εμπειρία και γνώσεις, που μεταλαμπαδεύονται εντός του 
συνεργατικού πλαισίου. Διευρύνει το φάσμα των τεχνικών: η συνεργασία 
μεταξύ εργαστηριακών ομάδων, τμημάτων ή ιδρυμάτων διευρύνει την 
πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την 
έρευνα. 
 
Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. είναι 
συνήθως πολύ πιο εύκολη στο πλαίσιο μιας συνεργασίας, ενώ η συνεργασία 
μεταξύ ερευνητών εντυπωσιάζει τους επενδυτές και τους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς. 
 
Οδηγεί στη συγκρότηση καλύτερων δικτύων σε πολλά επίπεδα.  
 
Συντελεί στην αύξηση της εμπορικής αξιοποίησης της ιδέας ή της κοινωνική 
αξιοποίησή της, μέσω της ακαδημαϊκής προώθησης της έρευνας στους 
συμμετέχοντές της.   
 
 
4 
 
Παρέχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας για τους συνεργαζόμενους ερευνητές, 
αφού ένα συνεργατικό δίκτυο είναι αποτελεσματικότερο από ένα μόνο 
εργαστήριο, με μια μόνο γραμμή έρευνας. 
 
Βελτιώνει την ευκινησία στην έρευνα, αφού είναι πολύ πιο πιθανό να 
εκμεταλλευτείτε ένα απροσδόκητο εύρημα στο πλαίσιο μιας συνεργασίας. 
 
Η εφαρμογή  ιστοσελίδα reseacherbook.gr έρχεται να καλύψει αυτή την 
ανάγκη συνεργασίας και δικτύωσης των ερευνητών, λειτουργώντας ως μια 
social community,  που θα καλύψει τις προαναφερθείσες ανάγκες. 
 
Η εγγραφή είναι ιδιαίτερα απλή, γίνεται απολύτως δωρεάν και μπορεί να γίνει 
και μέσω της ταυτοποίησής των χρηστών από εγγραφή τους σε  κοινωνικές 
πλατφόρμες όπως π.χ. το facebook και άλλες.  
 
 
 
Λειτουργίες σε επίπεδο χρήστη 
 
Ο  χρήστης να μπορεί να αναρτά δημοσιεύσεις, φωτογραφίες και 
βίντεο. 
Κοινωνική σύνδεση: Σύνδεση μέσω των πιο διάσημων ιστότοπων 
κοινωνικών μέσων, όπως Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  
Vk  Instagram. 
Εύκολη & απλή διεύθυνση URL: Χρήστες, σελίδες, ομαδοποίηση 
όλων σε ένα μικρό URL! 
Τελευταία εμφάνιση χρήστη: Εμφανίζει την τελευταία φορά που 
εμφανίζεται / κατάσταση στο διαδίκτυο. 
Ειδοποίηση επίσκεψης προφίλ: Λάβετε ειδοποίηση από χρήστες που 
επισκέφτηκαν το προφίλ σας. 
Σύστημα Friends & Follow: Σύστημα φίλων όπως το Facebook, 
ακολουθήστε το σύστημα, όπως το twitter. 
 
5 
 
Αρχική σελίδα / Ειδήσεις: Εμφανίζει αναρτήσεις, φωτογραφίες, 
αρχεία, βίντεο και χάρτες,  που δημοσιεύτηκαν από φίλους / άτομα, 
που ακολούθησαν. Επίσης, φίλτρα ιστορίας, προτάσεις 
παρακολούθησης / φίλων και λίστα δραστηριοτήτων χρήστη. 
Χρονολόγιο χρήστη: Εμφανίζει το προφίλ του χρήστη με αναρτήσεις, 
φωτογραφίες, βίντεο, που δημοσιεύονται και κοινοποιούνται από το 
χρήστη. 
Σελίδες: Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει απεριόριστες σελίδες και 
να προσκαλέσει τους φίλους του να τους αρέσουν οι σελίδες. 
Ομάδες: Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει απεριόριστες ομάδες και 
να προσκαλέσει / προσθέσει τους φίλους του στις ενωμένες ομάδες 
του. 
Υποστήριξη κοινωνικών βίντεο: Ο χρήστης μπορεί εύκολα να 
μοιράζεται βίντεο από τους μεγαλύτερους ιστότοπους, που 
μοιράζονται βίντεο όπως το Youtube, το Dailymotion, το Vine, το 
Vimeo, τα βίντεο στο Facebook και τη μουσική Soundcloud. 
Άλμπουμ φωτογραφιών: Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει 
απεριόριστα άλμπουμ φωτογραφιών με ωραίο στυλ. 
Εικόνα εξωφύλλου: Δυναμικό κάλυμμα για χρήστες. 
Εικόνα προφίλ: Δυναμική εικόνα προφίλ για χρήστες. 
Απόρρητο χρήστη: Ελέγξτε ποιος μπορεί να σας στείλει μηνύματα, να 
δημοσιεύσει στο χρονολόγιό σας, να σας ακολουθήσει, να 
επιβεβαιώσει τα αιτήματα παρακολούθησης ή όχι, τελευταία φορά, 
κ.λπ. 
Πληροφορίες προφίλ χρήστη: Εμφανίζει τις πληροφορίες προφίλ του 
χρήστη (γενέθλια, ιστότοπος, φύλο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
σχετικά με, τελευταία φορά, κ.λπ.). 
Ειδοποιήσεις: Λάβετε ειδοποίηση από χρήστες (επισημάνσεις “μου 
αρέσει, δεν μου αρέσει, σχόλια, θαύματα, κοινές χρήσεις κ.λπ.) 
#Hashtags: Εμφανίζει δημοφιλή και σχετικά θέματα που μοιράζονται 
οι χρήστες. 
@Mentions: Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη @ για να προσθέσετε 
 
6 
 
ετικέτες σε άτομα σε κατάσταση ή μηνύματα. 
Post Publisher: Κατάσταση, Sound cloud, YouTube, Vine, Google 
Maps, βίντεο, αρχεία, φωτογραφίες και emoticon. 
Διαγραφή & Επεξεργασία Αναρτήσεων: Ο χρήστης μπορεί να 
διαγράψει και να επεξεργαστεί τις δικές του αναρτήσεις. 
Αποθήκευση αναρτήσεων: Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει 
αναρτήσεις για να τις δει αργότερα. 
Τρέχουσες καταστάσεις χρήστη: Ο χρήστης μπορεί να μοιραστεί την 
τρέχουσα κατάστασή του, όπως συναισθήματα κ.ά. 
Πρόσφατη αναζήτηση: Το ιστορικό αναζήτησης θα είναι 
αποθηκευμένο σε πρόσφατες αναζητήσεις με δυνατότητα 
εκκαθάρισης. 
Δημοσίευση απορρήτου: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το απόρρητο 
της δημοσίευσης (Μόνο εγώ, όλοι .. κ.λπ.) 
Μου αρέσει: Μου αρέσει ή δεν μου αρέσει μια ανάρτηση. Προβολή 
λίστας ατόμων που τους αρέσουν. 
Dislike: Δεν μου αρέσει μια ανάρτηση. Προβολή λίστας ατόμων που 
δεν τους αρέσει. 
Σχόλια & απαντήσεις: Σχολιάστε μια ανάρτηση, Απαντήστε σε ένα 
σχόλιο, Δείτε όλα τα σχόλια της ανάρτησης. 
Αναζήτηση: Αναζήτηση ατόμων, #Hashtags με το φιλτραρισμένο 
σύστημα αναζήτησης. 
Αναφορές: Αναφορά αναρτήσεων προς έλεγχο από τους διαχειριστές. 
Ζωντανή συνομιλία: Σύστημα ζωντανής συνομιλίας σε πραγματικό 
χρόνο, (σε απευθείας σύνδεση, εκτός σύνδεσης) κατάσταση. 
Μηνύματα: Αποστολή και λήψη ιδιωτικών μηνυμάτων και κοινή 
χρήση αρχείων από άλλους χρήστες. 
API: ανάκτηση δεδομένων χρήστη, αναρτήσεις χρηστών, αναζήτηση 
χρηστών μέσω API. 
Δραστηριότητες: Εμφανίζει τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες του 
χρήστη (αρέσει, κοινοποιήσεις, σχόλια, θαύματα) 
Πολλές γλώσσες: 4 γλώσσες (αραβικά, αγγλικά, ρωσικά, τουρκικά) με 
 
7 
 
δυνατότητα προσθήκης απεριόριστων γλωσσών. 
Επαληθευμένα προφίλ / σελίδες. 
Πλήρης απόκριση σε όλες τις συσκευές, τα προγράμματα περιήγησης. 
Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης μέσω email. 
Μετρητής διαδικτυακών χρηστών στην αρχική σελίδα. 
Σχολιασμός αυτόματου ανιχνευτή. 
Emoticons. 
 
 
Λειτουργίες σε επίπεδο διαχειριστή 
 
Πίνακας ελέγχου διαχειριστή: Πλήρεις στατιστικές με γραφήματα, που 
αναλύουν τις πληροφορίες του ιστότοπου. 
Γενικές ρυθμίσεις: Ενημέρωση γενικών ρυθμίσεων του ιστότοπου. 
Ρυθμίσεις ιστότοπου: Ενημέρωση ρυθμίσεων ιστότοπου όπως όνομα, 
τίτλος, λέξεις-κλειδιά κ.λπ. 
Θεματικό σύστημα: Δυναμικό σύστημα θεμάτων με υποστήριξη PHP 
που σας επιτρέπει να αλλάξετε ολόκληρη τη διάταξη του ιστότοπου. 
Διαφήμιση: Εμφάνιση διαφημίσεων στους ιστότοπούς σας. 
Διαχείριση αναφορών: Προβολή αναφερόμενων αναρτήσεων, 
επισήμανση ως ασφαλούς ή διαγραφή. 
Διαχείριση χρηστών: Προβολή, επεξεργασία, επαλήθευση, επαναφορά 
κωδικού πρόσβασης, διαγραφή χρηστών. 
Διαχείριση αναρτήσεων: Προβολή, διαγραφή αναρτήσεων. 
Λίστα αλληλογραφίας: Με το σύστημα λιστών αλληλογραφίας 
μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας σε όλους τους εγγεγραμμένους 
χρήστες με ένα μόνο κλικ! 
Ανακοινώσεις: Γράψτε, επεξεργαστείτε, διαγράψτε, ενεργά και 
ανενεργά τις ανακοινώσεις σας. 
Αναλυτικά στοιχεία Google: Προσθήκη, επεξεργασία του κώδικα 
αναλυτικών στοιχείων Google. 
Απαγόρευση χρήστη: Ben user ip με πολύ εύκολο τρόπο. 
 
8 
 
reCaptcha: Προσθήκη, επεξεργασία του κλειδιού reCaptcha. 
 
 
Διαδικασίες εγγραφής 
 
Ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστοτόπο www.researcherbook.gr όπου και 
πραγματοποιεί online εγγραφή από το σχετικό link εγγραφής στην πρώτη σελίδα που 
τον οδηγεί στην σελίδα εγγραφής https://researcherbook.gr/register 
 
Η διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει τα ελάχιστα δυνατά πεδία ( ονοματεπώνυμο, 
email , κωδικό και φορέα  οργανισμό στον οποίο ανήκει ο ερευνητής) ενώ μπορεί να 
γίνει και μέσω σύνδεσης  ταυτοποίησης  μέσω των πιο διάσημων ιστότοπων 
κοινωνικών μέσων, όπως Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn κ.α. 
 
Η συντακτική ομάδα μετά από έλεγχο της αίτησης μπορεί να του αποδώσει τον 
χαρακτηρισμό επιβεβαιωμένο μέλος ( verified member ) και να τον εντάξει σε κάποια 
μελλοντική κατηγοριοποίση η οποία θα του παρέχει επαυξημένες δυνατότητες 
λειτουργικότητας.  
 
Το έργο αυτό όπως και της ευρύτερης διαχείρισης του ιστοτόπου θα αναλάβει μικτή 
ομάδα από τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του 
Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων 
Rate this post