ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Big Data σεμινάριο & Professional Certificate

Η CertiProf® σε συνεργασία με το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων προσφέρει μια νέα Πιστοποίηση, Big Data Professional Certificate.

Ένα bigdata σεμινάριο για να κατανοήσετε τη σημασία της ανάλυσης δεδομένων και πώς μπορείτε να πάρετε ιδέες που οδηγούν σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και στρατηγικές κινήσεις.

Big Data σεμιναριο

Big Data σεμινάριο

Με τον όρο Big Data αναφερόμαστε σε ένα σύνολο δεδομένων των οποίων το μέγεθος (όγκος), η πολυπλοκότητα (μεταβλητότητα) και η ταχύτητα ανάπτυξης (ταχύτητα) καθιστούν δύσκολη τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία ή ανάλυση κατά τη χρήση συμβατικών τεχνολογιών και εργαλείων, όπως σχεσιακές βάσεις δεδομένων και στατιστικά στοιχεία.

Αυτή η πιστοποίηση προορίζεται να διδάξει σε επαγγελματίες και οργανισμούς να εντοπίζουν προβλήματα με κατανοητό τρόπο χρησιμοποιώντας Big Data, να παρέχουν χρήσιμες λύσεις με μεγάλο όγκο πληροφοριών και με δεδομένα που μπορούν να διαμορφωθούν ή να δοκιμαστούν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται κατάλληλο.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όχι μόνο με όσους συγκινούνται από την επιστήμη της πληροφορικής αλλά ακόμα και οικονομολόγους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα big data για στόχους όπως λήψη αποφάσεων sales και marketing για μια εταιρεία και ένα οργανισμό, την χρηματοδότηση μιας startups μέσω των στοιχείων που μπορείτε να αντλήσετε από αυτά σε ένα pitch deck, business plan κ.α., αλλά και σε όσους θέλουν να κατανοήσουν το πως τα μεγάλα δεδομένα ( big data ) μπορούν να τους βοηθήσουν σε μια σειρά επιχειρηματικών στόχων.

Επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικότερα με την διαφήμιση και προβολή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων ( e-shop )

Πιστοποίηση Big Data Professional Certificate

Big Data σεμινάριο

Η CertiProf® σε συνεργασία με το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων προσφέρει μια νέα Πιστοποίηση, Big Data Professional Certificate, για να κατανοήσετε τη σημασία της ανάλυσης δεδομένων και πώς μπορείτε να πάρετε ιδέες που οδηγούν σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και στρατηγικές κινήσεις.

Με τον όρο Big Data αναφερόμαστε σε ένα σύνολο δεδομένων των οποίων το μέγεθος (όγκος), η πολυπλοκότητα (μεταβλητότητα) και η ταχύτητα ανάπτυξης (ταχύτητα) καθιστούν δύσκολη τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία ή ανάλυση κατά τη χρήση συμβατικών τεχνολογιών και εργαλείων, όπως σχεσιακές βάσεις δεδομένων και στατιστικά στοιχεία.

Αυτή η πιστοποίηση προορίζεται να διδάξει σε επαγγελματίες και οργανισμούς να εντοπίζουν προβλήματα με κατανοητό τρόπο χρησιμοποιώντας Big Data, να παρέχουν χρήσιμες λύσεις με μεγάλο όγκο πληροφοριών και με δεδομένα που μπορούν να διαμορφωθούν ή να δοκιμαστούν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται κατάλληλο.

Σκοπός του προγράμματος είναι επίσης η κατανόηση βασικών εννοιών, αρχιτεκτονικής και αλγορίθμων σχετικών με τα Big Data. Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή, σε θεωρητικό επίπεδο, με θεμελιώδεις έννοιες όπως η τεχνολογία Map Reduce, ενώ παρουσιάζονται και παραδείγματα εφαρμογής τους.

Στόχος στο big data σεμινάριο να εισάγει τους συμμετέχοντες έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση

· Να κατανοούν του τι ορίζεται σαν Big Data.

· Να μάθουν τις βασικές αρχιτεκτονικές των Big Data.

· Εκμάθηση των βασικών αλγορίθμων Big Data.

· Να κατανοούν τις δομές δεδομένων.

· Να κατανοούν τις βασικές έννοιες μιας  σχεσιακής βάσης δεδομένων.

CURRICULUM

Ύλη προγράμματος

Κυβερνοασφάλεια σπουδές με διπλή πιστοποίηση
 • Lecture1.1
  Big Data – A Definition
   
 • Lecture1.2
  Big Data – Why?
 •  Lecture2.1
  Techniques and Technologies
   
 •  Lecture2.2
  Techniques – Distributed Algorithms
   
 •  Lecture2.3
  Technologies – BD Systems
   
 •  Lecture2.4
  Technologies – Orchestration Systems
 
Lecture3.1

Dark Data

 
Lecture4.1

Batch processing with Hadoop HDFS and Map Reduce

Lecture5.1

Batch Processing and Streaming with Spark

 
Lecture6.1

Data Collection with the Kafka Bus

Lecture7.1

Data Storage in a NOSQL Database with HBase

Χρήσιμες Πληροφορίες - Big Data σεμινάριο

– Θα κατανοείτε τα Big Data και τα ισχυρά εμπορικά τους οφέλη
– Θα γνωρίζετε τις διαφορές μεταξύ Big Data και συμβατικών δεδομένων.
– Θα αναγνωρίζετε τα 4 V των Big Data: Όγκος, ταχύτητα, ποικιλία και ειλικρίνεια.
– Θα εννοιολογείτε το οικοσύστημα Big Data και τα βασικά στοιχεία του.
– Θα εκτιμάτε τις βασικές τεχνολογικές προκλήσεις στη διαχείριση Big Data.
– Θα γνωρίζετε τις βασικές τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου το οποίο γίνεται μέσα από την online εφαρμογή μας λαμβάνετε την βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων.

Μετά αποκτάτε την δυνατότητα, αν και εφόσον το επιθυμείτε , χωρίς καμία επιπλέον χρέωση να συμμετέχετε στις online εξετάσεις πιστοποίησης από την CertiProf και να πιστοποιηθείτε ως

“Big Data Professional Certificate – (BDPC)”

Η μορφή των εξετάσεων είναι με ερωτήσεις απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

 • – Ανοιχτό βιβλίο: Όχι
 • – Ερωτήσεις: 40
 • – Γλώσσα: Αγγλικά
 • – Βαθμολογία επιτυχίας: 24/40 ή 60%
 • – Διάρκεια: 60 λεπτά
 • – Παράδοση: Αυτή η εξέταση είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο
 • –  Η επίβλεψη σας θα γίνει από εμάς στο Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων

Θα έχετε δύο προσπάθειες εντός 180 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αρχικού email καλωσορίσματος για να περάσετε τη εξέταση χωρίς κόστος.

Υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα εκεί έξω για όλους μας – χάρη στην «επανάσταση των μεγάλων δεδομένων». Κάθε μέρα χρησιμοποιείται για να προβλέψει τη συμπεριφορά μας – από τις καταναλωτικές συνήθειες μέχρι την πιθανότητα διάπραξης εγκλήματος. Αλλά όλα αυτά τα δεδομένα είναι άχρηστα αν δεν ξέρετε πώς να τα ερμηνεύσετε.

Ο Seth Stephens-Davidowitz, συγγραφέας και επιστήμονας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στους  New York Times, κατανοεί ότι τα δεδομένα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αμφισβήτηση της συμβατικής σοφίας και στη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Σε αυτό το big data σεμινάριο , θα μάθετε πως να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση δεδομένων για να παρακολουθήσετε τα δεδομένα – όπου κι αν οδηγούν.

Το πιο σημαντικό είναι ότι θα κατανοήσετε ότι όταν μιλάμε για big data δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς. Η σημερινή συνομιλία γύρω από τα αναλυτικά στοιχεία μεγάλων δεδομένων τείνει να αιωρείται γύρω από τρία γενικά θέματα.

Την τεχνολογία, τις τεχνικές εύρεσης και ταξινόμησης δεδομένων και τέλος τον ρόλο που αυτά θα διαδραματίσουν στην εικόνα ενός πολύ κοντινού μέλλοντος τόσο σε οικονομικό αλλά και ευρύτερα σε ένα κοινωνικό επίπεδο.

Για κάποιους το μέλλον αυτό μπορεί να φαντάζει φωτεινό ενώ για κάποιους άλλους δυστοπικό. Αναντίλεκτα όμως τα Big Data παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων και εσείς θα μπορέσετε μέσα από αυτό το σεμινάριο Βig Data να ενισχύσετε το βιογραφικό σας αλλά κυρίως να αποκτήσετε μια πρώτη επαφή με τον πιο σημαντικό παράγοντα στις επιχειρήσεις σήμερα (και όχι μόνο) που δεν είναι άλλος από την εύρεση μιας πληροφορίας .

Rate this page

Δηλώστε συμμετοχή