Chat GPT Ελληνικά

Chat GPT τι είναι;

Chat GPT ελληνικά

Chat GPT Expert User στα ελληνικά

Ένα πρόγραμμα για να μάθετε τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει και υποστηρίζει δωρεάν το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων. Επιβαρύνεστε μόνο το κόστος πιστοποίησης , αν την επιθυμείτε, από  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Chat GPT στα ελληνικά

Chat gpt τι ειναι

Σεμινάρια chatgpt στα ελληνικά

Δυο σεμινάρια για το chat gpt στα ελληνικά. Το πρώτο σεμινάριο έρχεται να σας εισάγει στην χρήση του chat gpt 4 στα ελληνικά μαζί με την χρήση των προσθέτων plugins του . Ακολουθεί και το δεύτερο σεμινάριο που οδηγεί σε προηγμένα ζητήματα του chat gpt αλλά σας εισάγει και σε άλλες δημοφιλείς εφαρμογές ai όπως το canva για επεξεργασία εικόνων - βίντεο και γενικότερα παρουσίασεων , το writesonic και άλλα , πάντα σε συνδυασμό με το chat gpt που ο συνδυασμός όλων αυτών των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σας καθιστά ένα ai power user.

Chat GPT Expert User

Καλύπτουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν της τελευταίας εμπορικής έκδοσης του chat gpt και όλα τα πρόσθετα / plugins όπως το dall-e 3 , το Bing, την ανάλυση δεδομένων και μαθαίνουμε να το λειτουργούμε συνδυαστικά με άλλα εργαλεία.
120
 • Διάρκεια: 1 μήνας

Generative AI Power User

Στο πρόγραμμα αυτό ,το οποίο προυποθέτει την γνώση του chat gpt expert user ,μαθαίνουμε πως συνδυαστικά με άλλα εργαλεία AI όπως το Canva, το WriteSonic κ.α μπορούμε να δημιουργούμε γραφικά παντός είδους (εικόνες & βίντεο) και επαγγελματικές και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις.
160
 • Διάρκεια: 1 μήνας

Πιστοποίηση Chat GPT Expert User & Πιστοποίηση AI Power User

Δυο προγράμματα σπουδών με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις τους από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που αμφότερες συνοδεύονται από 2.4 πιστωτικές μονάδες ECTS ( European Credit Transfer System) που είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδίδει μια αριθμητική τιμή σε κάθε μάθημα. Η αριθμητική τιμή είναι αντίστοιχη με το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιμώντας και/ή μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στην Ε.Ε.

Σκοπός σεμιναριών για Chat GPT Expert User & Generative Ai Power User

Ο σκοπός των προγραμμάτων «Chat GPT Expert User» και «Generative Ai Power User» είναι η επιμόρφωση επαγγελματιών, ανεξαρτήτως αντικειμένου, εκπαιδευτικών, φοιτητών/φοιτητριών στις δυνατότητες, τη χρήση και την εμβάθυνση των γνώσεων στο ChatGPT (Chat GPT Expert User)  καθώς και στη συνδυαστική του χρήση με εργαλεία ai για δημιουργία εικόνας, βίντεο και παρουσιάσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές και προχωρημένες λειτουργίες εργαλείων ai, ενώ με το πέρας των προγραμμάτων θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικές, επιχειρηματικές και άλλου είδους εφαρμογές.

Θα δούμε πώς το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα, εκπαίδευση, επιχειρηματικές εφαρμογές και πώς μπορεί να συνδυαστεί με το Perplexity.AI, το οποίο θα παρουσιαστεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για ερωτήσεις και απαντήσεις σε φυσική γλώσσα, αναζήτηση στο διαδίκτυο και δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου. Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν επίσης τα θετικά και τα αρνητικά των δύο πλατφορμών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση τους.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να εξειδικευτεί στη χρήση του ChatGPT, του Perplexity.AI και διαφόρων άλλων εργαλείων ai για δημιουργία ήχου , εικόνας , βίντεο , παρουσιάσεων  και στην εμβάθυνση των γνώσεων τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ιδανικά για εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενσωματώσουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στο διδακτικό τους υλικό, επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία με τεχνητή νοημοσύνη, και φοιτητές που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα προαναφερθέντα ai εργαλεία σε πρακτικές εφαρμογές.

Να τονίσουμε ότι τα εργαλεία ai για παραγωγή εικόνας , ήχου και βίντεο πλέον αποτελούν βασικά εργαλεία για κατηγορίες όπως τους web designers  ενώ εργαλεία ai παραγωγής κειμένου και παρουσιάσεων θα δείτε να χρησιμοποιούνται τόσο στην προώθηση ιστοσελίδων όσο και ευρύτερα στην διαφήμιση στο internet.

 

Σε ποιους απευθύνονται τα σεμινάρια Chat GPT Expert User και Generative AI Power User

Το πρόγραμμα «Chat GPT Expert User» στοχεύει στην ενδυνάμωση και επιμόρφωση ενός ευρύ φάσματος επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και φοιτητών στις προηγμένες δυνατότητες και την πολυδιάστατη χρήση της πλατφόρμας ChatGPT, καθώς και στην εφαρμογή καινοτόμων plugins που επεκτείνουν τις λειτουργίες της.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ολιστική κατανόηση των τεχνολογικών θεμελίων του ChatGPT, καθώς και την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά τις εφαρμογές του σε διάφορους τομείς. Θα εξερευνήσουν πώς το ChatGPT μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχο στην αναζήτηση πληροφοριών, στην αυτοματοποίηση εργασιών και στην ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσω της γεννήτριας φυσικής γλώσσας.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να ενσωματώνουν το ChatGPT σε εκπαιδευτικά προγράμματα, να ενισχύουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων. Θα ανακαλύψουν πώς η συνδυαστική χρήση του ChatGPT με διάφορα plugins μπορεί να οδηγήσει σε νέες, πρωτοποριακές εφαρμογές, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες για να αξιοποιήσουν το ChatGPT στο μέγιστο, ενώ ταυτόχρονα θα τους παρέχει την κριτική ικανότητα να αναγνωρίζουν τα όρια και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η χρήση τέτοιων προηγμένων τεχνολογιών. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από τη βασική χρήση και να εξερευνήσουν τις προηγμένες δυνατότητες του ChatGPT, ενισχύοντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Το προηγμένο πρόγραμμα “Generative Ai Power User (text, imagery, video audio and synthetic data )” είναι ειδικά σχεδιασμένο για αποφοίτους του προγράμματος “Chat GPT Expert User” ή για εκείνους που έχουν ήδη σταθερή κατανόηση και εμπειρία στο περιβάλλον εργασίας του ChatGPT. Στοχεύει στην επιμόρφωση επαγγελματιών, εκπαιδευτικών και φοιτητών που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις δυνατότητες και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από τις βασικές λειτουργίες.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι πολυδιάστατος:

Εισαγωγή στην ΑΙ και Συνεργίες Εργαλείων: Να παρέχει μια στέρεη βάση στις βασικές αρχές της ΑΙ και να εξερευνήσει τις δυνατότητες συνεργιών μεταξύ διαφόρων AI εργαλείων, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την καινοτομία.

Προχωρημένες Τεχνικές και Στρατηγικές: Να εμβαθύνει σε προχωρημένες τεχνικές και στρατηγικές της ΑΙ, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις σε πραγματικά σενάρια και προκλήσεις.

Δημιουργία Περιεχομένου με ΑΙ: Να διδάξει τη χρήση AI εργαλείων για τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου, όπως γραφικά, ήχος, βίντεο και παρουσιάσεις, και να εξετάσει τις συνεργίες με το ChatGPT για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας.

Εξερεύνηση Προχωρημένων ΑΙ Εργαλείων και Στρατηγικών: Να παρουσιάσει μια ευρεία επισκόπηση των τρεχουσών τάσεων στην ΑΙ και να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα.

Μέσα από τις τέσσερις ενότητες του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και πρακτική κατανόηση της ΑΙ, θα ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές στον επαγγελματικό τους τομέα, είτε πρόκειται για εκπαίδευση, επιχειρηματικές εφαρμογές, είτε για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Σεμινάριο chat gpt expert user & Σεμινάριο Generative AI Power User

Ύλη σεμιναρίου

Chat GPT Expert User

 • Εισαγωγή στην τεχνολογία GPT (Generative Pre-trained Transformer)
  Επισκόπηση της εξέλιξής της τεχνολογίας αυτής μέχρι το GPT-4
  Η Βασική Αρχιτεκτονική του ChatGPT
  Βασικές Έννοιες
  Αρχιτεκτονική Transformer

Λειτουργία του Chat GPT-4
Παραδείγματα Εφαρμογών: Πώς το Chat GPT-4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς

Free vs Paid Version for Chat GPT
Ποιες είναι οι τεχνικές διαφορές που δικαιολογούν την τιμή;
Τεχνικές Διαφορές – Αριθμός Παραμέτρων
Πολυτροπικό Μοντέλο: Δυνατότητα Επεξεργασίας Κειμένου και Εικόνας
Μνήμη: Σύγκριση της Μνήμης των Δύο Μοντέλων
Πολυγλωσσικές Δυνατότητες: Υποστήριξη Περισσότερων Γλωσσών στο GPT-4
Ευκολία στο Χειρισμό: Ευελιξία στον Έλεγχο των Απαντήσεων
Chat GPT – 4 Settings
Επιλογή θέματος εργασίας

Chat GPT 4 Plugins
DALL-E 3
Παραδείγματα χρήσης του DALL-E-3 για διάφορες εφαρμογές
Chat GPT-4 για Advanced Data Analysis
Chat GPT Plugins
ChatGPT Plugins για διάφορες εφαρμογές (ανάλυση περιεχομένου, marketing, web development, εκπαιδευτικούς σκοπούς, οικονομία κ.α.)

Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τις δυνατότητες του ChatGPT Prompting ειδικά σχεδιασμένες για επιχειρηματικές εφαρμογές. Η εστίαση θα είναι στην κατανόηση του πώς να διαμορφώνουν αποτελεσματικά ερωτήματα (prompts) που οδηγούν σε χρήσιμες, ακριβείς και εφαρμόσιμες απαντήσεις για διάφορες επιχειρηματικές ανάγκες.

Κύριοι Στόχοι:

Εκμάθηση Βασικών και Προχωρημένων Τεχνικών Prompting: Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν αποτελεσματικά prompts, από βασικές ερωτήσεις μέχρι πιο περίπλοκες δομές, για να εξασφαλίζουν την επιθυμητή απόκριση από το ChatGPT.

Προσαρμογή του ChatGPT σε Επιχειρηματικά Σενάρια: Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στην προσαρμογή των prompts για ειδικές επιχειρηματικές χρήσεις, όπως ανάλυση δεδομένων, αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών, και δημιουργία επιχειρηματικών εκθέσεων.

Εφαρμογή Σεναρίων Πραγματικού Κόσμου: Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης, οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα και να ανταποκρίνονται σε επιχειρηματικές ανάγκες.

Κριτική Αξιολόγηση και Βελτίωση των Prompts: Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αξιολογούν κριτικά τις απαντήσεις που λαμβάνουν από το ChatGPT και να βελτιώνουν τις τεχνικές τους για ακόμα πιο αποτελεσματική επικοινωνία.

Μέσα από αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση του πώς το ChatGPT μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο στο επιχειρηματικό τους οπλοστάσιο, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την καινοτομία και την απόδοση των επιχειρήσεων.

Chatgpt ελληνικά

Generative AI Power User

Σκοπός της Ενότητας:
Η πρώτη ενότητα του προγράμματος “Generative AI Power User” εστιάζει στην εξερεύνηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την συνεργασία του Chat GPT με άλλα AI εργαλεία. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αξιοποιούν τις προηγμένες δυνατότητες του Chat GPT σε συνδυασμό με άλλες πλατφόρμες για να επιτύχουν πιο σύνθετους στόχους, όπως η αυτοματοποίηση εργασιών, η βελτιστοποίηση διαδικασιών και η δημιουργία πλούσιου περιεχομένου.

Θέματα που Καλύπτονται:

Βασικές αρχές της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών AI εργαλείων.
Παρουσίαση περιπτώσεων χρήσης όπου η συνεργασία του Chat GPT με άλλα εργαλεία έχει προσφέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα.
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι συνεργείες στην αυτοματοποίηση και την ανάλυση δεδομένων.
Πρακτικές ασκήσεις για την ενσωμάτωση του Chat GPT σε εφαρμογές και πλατφόρμες τρίτων.

Στόχοι Μάθησης:

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ του Chat GPT και άλλων AI εργαλείων.
Θα αναπτύξουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν συνεργείες για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
Θα εξοικειωθούν με πραγματικά παραδείγματα και case studies που δείχνουν την αξία των συνεργειών σε διάφορους τομείς.
Θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω ασκήσεων και εργαστηριακών δραστηριοτήτων.

 • Σκοπός της Ενότητας:

  Η δεύτερη ενότητα του προγράμματος “AI Power User” εστιάζει στην πλατφόρμα Perplexity.AI, με έμφαση στην pro version της και στις δυνατότητες συνέργειας με το Chat GPT. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να ενσωματώνουν τα δύο εργαλεία για να επιτύχουν πιο σύνθετες και εξειδικευμένες εργασίες.

  Θέματα που Καλύπτονται:

  Εισαγωγή στις δυνατότητες του Perplexity.AI και της pro version του.
  Πώς το Perplexity.AI μπορεί να ενισχύσει τις λειτουργίες του Chat GPT μέσω συνέργειας.
  Ανάλυση πραγματικών σεναρίων όπου η συνέργεια των δύο εργαλείων έχει οδηγήσει σε βελτιωμένα αποτελέσματα.
  Πρακτικές ασκήσεις και εργαστηριακές δραστηριότητες για την εφαρμογή των γνώσεων.

  Στόχοι Μάθησης:

  Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις λειτουργίες και τις εφαρμογές του Perplexity.AI σε συνδυασμό με το Chat GPT.
  Θα αναπτύξουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν λύσεις που ενσωματώνουν τα δύο εργαλεία για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.
  Θα εξοικειωθούν με τις βέλτιστες πρακτικές και τις στρατηγικές για την αποτελεσματική συνέργεια των δύο πλατφορμών.
  Θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω της εκτέλεσης εργασιών που ενισχύουν την κατανόηση των δυνατοτήτων του Perplexity.AI και του Chat GPT.

 • Σκοπός της Ενότητας:

  Η τρίτη ενότητα του προγράμματος “AI Power User” αποσκοπεί στην κατανόηση και εφαρμογή των δυνατοτήτων του Canva AI και InVideo AI για τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου, όπως γραφικά, ήχος, βίντεο και παρουσιάσεις, και την ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων με το Chat GPT για την παραγωγή εξελιγμένου περιεχομένου.

  Θέματα που Καλύπτονται:

  Εισαγωγή στις δυνατότητες του Canva AI για τη δημιουργία γραφικών και βίντεο και του InVideo AI για την παραγωγή βίντεο.
  Πώς το Canva AI και το InVideo AI μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή περιεχομένου όταν συνδυάζονται με το Chat GPT.
  Πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα που δείχνουν την αξία της συνεργασίας αυτών των εργαλείων σε πραγματικά σενάρια.
  Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επιλογή και χρήση κατάλληλων πολυμεσικών στοιχείων για την ενίσχυση του περιεχομένου.

  Στόχοι Μάθησης:

  Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση των δυνατοτήτων του Canva AI και InVideo AI και πώς αυτές μπορούν να ενσωματωθούν με το Chat GPT.
  Θα μάθουν να δημιουργούν δυναμικό και ελκυστικό πολυμεσικό περιεχόμενο που ενισχύεται από την τεχνητή νοημοσύνη.
  Θα αναπτύξουν την ικανότητα να συνδυάζουν τεχνικές από διάφορα AI εργαλεία για την παραγωγή περιεχομένου που ξεχωρίζει.
  Θα εξασκηθούν στην χρήση των πλατφορμών μέσω εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικών προκλήσεων, ενισχύοντας την δημιουργικότητα και την καινοτομία.

 • Σκοπός της Ενότητας:

  Η τέταρτη ενότητα του προγράμματος “AI Power User” εστιάζει στην εμβάθυνση των γνώσεων γύρω από προχωρημένες τεχνικές και στρατηγικές της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοούν και να εφαρμόζουν αυτές τις τεχνικές σε διάφορα πλαίσια, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα ή το εργαλείο που χρησιμοποιούν.

  Θέματα που Καλύπτονται:

  Εισαγωγή σε προχωρημένες αρχές της τεχνητής νοημοσύνης και τον τρόπο εφαρμογής τους σε διάφορες βιομηχανίες.
  Στρατηγικές για την αξιοποίηση της ΑΙ σε διάφορες επαγγελματικές πρακτικές, με έμφαση στην καινοτομία και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών.
  Σύνθεση προφορικού λόγου με χρήση εργαλείων ΑΙ: Ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες ΑΙ στην αυτοματοποίηση και την παραγωγή προφορικού λόγου, καθώς και οι εφαρμογές τους σε διάφορα πεδία όπως η εκπαίδευση, τα μέσα ενημέρωσης και η διαφήμιση.
  Επισκόπηση των τρεχουσών τάσεων στην ΑΙ και προβλέψεις για το μέλλον της τεχνολογίας.

  Με αυτή την ενότητα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ολιστική κατανόηση των δυνατοτήτων της ΑΙ, πέρα από τα συγκεκριμένα εργαλεία, και θα μάθουν πώς να ενσωματώνουν τις ΑΙ τεχνολογίες στην καθημερινή τους πρακτική με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο.

  ty
Chat GPT στα ελληνικά

Αμφότερες οι εικόνες που βλέπετε χρησιμοποιήθηκαν με την σύνθετη χρήστη του Chat GPT , του DALL-E 3 και του Canva AI. Ο λόγος χρήσης και των τριών εργαλείων δεν έγινε για λόγους επίδειξης αλλά για συγκεκριμένους πρακτικούς λόγους. Το Chat GPT 4 έκανε το περίφημο prompting στο πρόσθετο του dall-e 3 που δημιούργησε τις εικόνες.

Σε αντίθεση με το περίφημο Midjourney που απαιτεί καλή γνώση του prompting και έχει πρόβλημα στην σωστή απεικόνιση κειμένου εντός των εικόνων πρόβλημα που έχει ξεπεράσει σε σημαντικό σημείο το DALL-E 3 . Χρειαζόταν όμως περαιτέρω τόσο να γίνει η αφαίρεση του background αλλά και κάποιες μικροβελτιώσεις οπότε το αρχείο – εικόνα ανέβηκε για την επεξεργασία αυτή στο CANVA AI όπου με την χρήση του Canva Magic Studio έγινε η τελική επεξεργασία.

Μαθησιακοί στόχοι προγράμματος Chat GPT Expert User

Μαθησιακοί στόχοι προγράμματος Geverative AI Power User

 1. Κατανόηση Συνεργειών ΑΙ Εργαλείων: Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πώς διάφορα AI εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν για να επιτύχουν πιο σύνθετους στόχους, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα.
 2. Εφαρμογή Προχωρημένων Τεχνικών ΑΙ: Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στην εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών και στρατηγικών της ΑΙ, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 3. Δημιουργία Περιεχομένου με ΑΙ: Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις δεξιότητες για τη δημιουργία ποιοτικού και ελκυστικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας AI εργαλεία, καθώς και την ικανότητα να ενσωματώνουν το ChatGPT σε δημιουργικές εργασίες.
 4. Εξερεύνηση και Ενσωμάτωση Νέων ΑΙ Εργαλείων: Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν νέα AI εργαλεία και πλατφόρμες, κατανοώντας τις δυνατότητες και τις προκλήσεις τους, και θα μάθουν πώς να τα ενσωματώνουν στην εργασία τους.
 5. Ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης και Αναλυτικής Ικανότητας: Οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη και την αναλυτική τους ικανότητα μέσα από την κριτική αξιολόγηση των AI εργαλείων και των εφαρμογών τους.
 6. Προσαρμογή σε Μεταβαλλόμενες ΑΙ Τεχνολογίες: Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε νέες και μεταβαλλόμενες AI τεχνολογίες, προετοιμάζοντας τους για μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα.
 7. Ενίσχυση Δεξιοτήτων Παρουσίασης και Επικοινωνίας: Οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν τις δεξιότητες παρουσίασης και επικοινωνίας τους, μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν AI για την ενίσχυση του προφορικού και γραπτού λόγου τους.
 8. Εφαρμογή ΑΙ σε Επαγγελματικά Πρότζεκτ: Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω της εφαρμογής των AI εργαλείων σε πραγματικά επαγγελματικά πρότζεκτ, ενισχύοντας την επαγγελματική τους ανταγωνιστικότητα.

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω ενός συνδυασμού θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών εργαστηρίων, και πραγματικών εφαρμογών, δίνοντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη και διεξοδική εκπαίδευση στη χρήση και εφαρμογή της ΑΙ.

4.8/5 - (18 votes)