Πρόγραμμα Internet Advertising Specialist

Σεμινάριο Digital Marketing

Digital Marketing σεμινάριο | Σπουδές digital marketing |

Digital Marketing σεμινάριο
qtl_gold

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL Advanced της ACTA
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Logo-Acta

Σεμινάρια digital marketing εξ αποστάσεως

Online σεμινάρια digital marketing. Με δυο υποκατευθύνσεις

Πιστοποίηση Digital Marketing

Δυο εισαγωγικά σεμινάρια στον χώρο διαφήμισης ιστοσελίδων & προώθησης ιστοσελίδων. Το ένα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων ,που καλύπτει όλα τα ζητήματα και τα άλλο με βεβαίωση σπουδών από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων προγράμματος πιστοποιημένου από την ACTA ( Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έτσι μπορεί κάποιος να επιλέξει να εξειδικευτεί σε δυο διαφορετικά αλλά απολύτως συναφή αντικείμενα όπως η διαφήμιση και η προώθηση στα οργανικά αποτελέσματα ή να επιλέξει μόνο το κομμάτι που τον αφορά και ενδιαφέρεται να εξειδικευτεί.

Προώθηση ιστοσελίδων - SEO

Από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων με πιστοποίηση QTL από την ACTA και βεβαίωση πρακτικής άσκησης από την DreamWeaVer.Gr. Έναρξη οποιαδήποτε στιγμή.
190
  • Διάρκεια: 1 μήνας

Ειδικός διαφήμισης - προώθησης μέσω διαδικτύου

Το πλήρες πρόγραμμα (διαφήμιση και προώθηση) με πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με 3μηνη διάρκεια και συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
290
  • Διάρκεια: 3 μήνες

Διαφήμιση Google - Youtube - FB - Instagram - TikTok

Από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων με πιστοποίηση QTL από την ACTA και βεβαίωση πρακτικής άσκησης από την DreamWeaVer.Gr. Έναρξη οποιαδήποτε στιγμή.εξ
150
  • Διάρκεια: 1 μήνας

Ειδικός διαφήμισης - προώθησης μέσω διαδικτύου

Το πλήρες πρόγραμμα (διαφήμιση και προώθηση) από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων πιστοποιημένο από την ACTA - ΑΠΘ και βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης από την dreamweaver.gr
230
  • Διάρκεια: 2 μήνες

Πιστοποίηση Digital Marketing | Κόστος & Διάρκεια

Όπως προαναφέραμε τα πλήρες προγράμματα όσο αφορά την ύλη τους είναι σχεδόν πανομοιότυπα και η τιμή τους παραπλήσια. Τα προγράμματα του Ήρωνα είναι ταχύρυθμα, πιστοποιημένα από την ACTA – ΑΠΘ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος σε επίπεδο Advanced από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βεβαίωση πρακτικής άσκησης από ελληνική εταιρεία . Του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι 3μηνης διάρκειας και παρέχει πιστοποίηση digital marketing από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που συνοδεύεται από ECVET ( European Credit system for Vocational Education & Training).

Σπουδές στo Digital Marketing με εξειδίκευση σε web sites & eshops

Ο στόχος όλων των  προγραμμάτων είναι η επίτευξη του σκοπού της ανόδου μιας ιστοσελίδας ή ενός eshop στην πρώτη σελίδα της google  στα οργανικά αποτελέσματα είτε μέσω διαφήμισης σε google, – youtube, fb- instagram και tiktok.

Ανάλογα με το αν θέλετε να αποκτήσετε γνώση σε όλους τους τρόπους ή μόνο σε κάποιους από αυτούς επιλέγετε το αντίστοιχο πρόγραμμα με τα προαναφερθένα κόστη για έκαστο.

Σε ποιους απευθύνεται

  •  Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Digital Marketing ή να εργαστούν ως Digital Marketers.
  •  Σε στελέχη επιχειρήσεων με ελάχιστη έως καθόλου εμπειρία πάνω στο Digital Marketing.
  •  Σε στελέχη Marketing που θέλουν να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ορίζοντα στον τομέα του Digital Marketing.
  •  Σε ιδιοκτήτες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να μάθουν να δημιουργούν μόνοι τους καμπάνιες στο Google & τα social media.
  • Σε όσους θέλουν να μάθουν τον τρόπο αναρρίχησης στα οργανικά αποτελέσματα της google.

Digital Marketing σεμινάριο

Digital Marketing σπουδές - Ύλη πλήρους προγράμματος

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε τρείς διδακτικές ενότητες διάρκειας 20 ημερών έκαστη. Επιπλέον, υποστηρίζεται με προαιρετικές δίωρες επεξηγηματικές διδασκαλίες μέσω της πλατφόρμας Zoom κατόπιν συνεννοήσεως με τον σπουδαστή.
Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό (pdf, doc, power point, video), αναλυτικές σημειώσεις & video.

Αξιολόγηση

Για την βεβαίωση σπουδών  απαιτείται η συγγραφή εργασίας 2.000+ λέξεων σε θέματα που θα επιλέξουν από κοινού καθηγητής και σπουδαστής και η θετική της αξιολόγηση με βαθμό 7/10 +. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος σε επίπεδο Advanced από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4.8/5 - (85 votes)