GDPR cookies | GDPR συναίνεση

GDPR συναίνεση

GDPR cookies | GDPR συναίνεση

 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εποχή των cookies

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από σπουδαστή του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων στα πλαίσια του επαγγελματικού προγράμματος Πιστοποίηση DPO ( Data Protection Officer )

Συγγραφέας: Παπαδημητρίου Δαμιανός

Επιβλέπων καθηγητής : Δαβαλάς Αθανάσιος

 

1ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ.. 3
 2. Οι νομικές πτυχές της εφαρμογής των cookies. 4

2.1 O Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 4

2.2 California Consumer Privacy act. 5

 1. Συμμόρφωση. 6
 2. Υπεράσπιση των καταναλωτών. 7
 3. Επίλογος. 9

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 10

 

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΉ

 

GDPR συναίνεσηΣήμερα, οι λιανικές αγορές υπάρχουν σε διάφορες μορφές και αυτό δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές να ψωνίζουν φυσικά σε καταστήματα αλλά και μέσω διαδικτύου. Καθένας από τους χώρους αυτούς εμπεριέχει κινδύνους για τον καταναλωτή, αλλά αναμφισβήτητα οι ηλεκτρονικές αγορές προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημία όσον αφορά την ιδιωτική ζωή. Δυστυχώς πολλοί καταναλωτές δεν το γνωρίζουν αυτό.

Ωστόσο φανταστείτε να μπαίνετε στο αγαπημένο σας κατάστημα και να σας ζητηθεί κάποια μορφή ταυτότητας, η οποία αντιγράφεται, πριν εισέλθετε πλήρως στο κατάστημα για να ψωνίσετε. Στην συνέχεια ένας εργαζόμενος του καταστήματος σας ακολουθεί μέσα στο κατάστημα καταγράφοντας τη διαδρομή και κάθε σας κίνηση όπως και σε ποια προϊόντα δίνετε έμφαση και σε ποια όχι.

Φανταστείτε το ίδιο μοτίβο να συμβαίνει καθ’ όλη την διάρκεια των αγορών σας και να “πλημμυρίζεστε” από διαφημίσεις και προσφορές. Οι περισσότεροι από εμάς θα είχαν εκνευριστεί, και όμως αυτό συμβαίνει όταν πλοηγούμαστε στο Διαδίκτυο και επισκεπτόμαστε ιστότοπους μέσω των λεγόμενων cookies.

Τι είναι τα όμως αυτά τα  cookies  πραγματικά; Τα cookies  από μόνα τους δεν είναι εγγενώς επικίνδυνα. Είναι απλά αρχεία κειμένου που βοηθούν στο συντονισμό μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης και απομακρυσμένων διακομιστών ιστού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργικότητα των ιστότοπων. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν αυτόματες συνδέσεις και έλεγχο ταυτότητας, λειτουργίες καλαθιού αγορών, υπηρεσίες προσθήκης τρίτων και ρυθμίσεις προτιμήσεων[1].

Ο εντοπισμός της κίνησης των cookies μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των χρηστών σε διάφορες καταστάσεις παράνομης χρήσης, η οποία δεν είναι ο πρωταρχικός σκοπός τους. Το απόρρητο στο Διαδίκτυο αποτελεί μέρος τους απορρήτου του υπολογιστή και έχει μεγάλη σημασία τη στιγμή που ο χρήστης αποφασίζει να εμφανιστεί στο Διαδίκτυο. Κάθε χρήστης στοχεύει στην προστασία των δεδομένων του.

Σε αυτόν τον τομέα, εξετάζονται δύο σημαντικοί κανονισμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων: ο GDPR και ο CCPA. Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε κάποιους στόχους για τον ασφαλή χειρισμό των cookies και για τα μέσα βελτίωσης. Είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν κατά την χρήση των cookies και το πως μπορούν να αποφευχθούν οι παγίδες.

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι το κύριο πρόβλημα δεν είναι η ψηφιοποίηση και η ανάπτυξή της, αλλά το τι σκοπεύουμε να κάνουμε εμείς με αυτήν.

 

2.    Οι νομικές πτυχές της εφαρμογής των cookies

 

H διαδικτυακή παρακολούθηση των χρηστών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή των χρηστών. Η πρωταρχική χρήση των cookies δεν είναι παράνομη, οι ιστοσελίδες θέλουν να εξατομικεύσουν την εμπειρία του χρήστη και στην επιθυμία τους να προσφέρουν το καλύτερο περιεχόμενο επιτυγχάνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Τα cookies δεν αποτελούν κίνδυνο για τον χρήστη και τον υπολογιστή, εάν η διαχείριση γίνεται σωστά, τα προσωπικά δεδομένα δημιουργούνται με την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες.

Το απόρρητο αναφέρεται στο δικαίωμα του ατόμου να διαχειρίζεται τα δεδομένα του και ότι κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα που ο χρήστης θεωρεί προσωπικά. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι ένα από τα σημαντικότερα ανθρώπινα δικαιώματα[2] και η τεχνολογία εξελίσσεται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των μέτρων προστασίας. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς έχει πιθανώς αναπτυχθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση γεγονός που παραβιάζει κάποια δικαιώματα των χρηστών.

Τα δεδομένα που μπορούν να συνδεθούν με την ταυτότητα κάποιου θεωρούνται προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες μπορούν συνειδητά ή ασυνείδητα να αφήσουν τα δεδομένα τους στον χώρου του διαδικτύου και αυτά με την σειρά τους να υποστούν επεξεργασία.

Γι’ αυτό τον λόγω η συγκατάθεση είναι μία από τις πιο γνωστές βάσεις του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τον κανονισμό η συγκατάθεση δίνεται με μια συγκεκριμένη επιβεβαιωτική ενέργεια που σηματοδοτεί την εκούσια επιθυμία του χρήστη για την επεξεργασία των δεδομένων του. Τα κύρια χαρακτηριστικά της συγκατάθεσης δίνονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού[3]:

 • Ύπαρξη δυνατότητας ανάκλησης της συγκατάθεσης
 • Η συγκατάθεση πρέπει να είναι συγκεκριμένη,
 • Η συγκατάθεση πρέπει να είναι διαβαθμισμένη,
 • Η συγκατάθεση πρέπει να είναι σαφής,
 • Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι το πρόσωπο έδωσε τη συγκατάθεσή του.

 

2.1 O Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η σημασία του Recital 30[4] είναι διπλή. Πρώτον, χαρακτηρίζει τα cookies ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, τα cookies υπόκεινται στον Κανονισμό. Δεύτερον, επιτρέπει στις εταιρείες να επεξεργάζονται τα δεδομένα των χρηστών, εάν πρώτα λάβουν τη συγκατάθεση του χρήστη. Λόγω του πολλαπλασιασμού των αναδυόμενων παραθύρων συναίνεσης για τα cookies, ο Κανονισμός συμπληρώνεται από την Οδηγία  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ePrivacy Directive[5]).

H Οδηγία αυτή είναι γνωστή ως ο νόμος για τα cookies και αφορά το απόρρητο των επικοινωνιών και την παρακολούθηση των χρηστών στο Διαδίκτυο.

Στόχος του Κανονισμού ήταν να θεσπίσει τα πρότυπα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός θεωρεί ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε δεδομένο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκάλυψη της ταυτότητας ενός χρήστη. Από την ψήφιση του εν λόγω Κανονισμού, οι διαδικτυακές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει μια πρόσθετη διάσταση επεξεργασίας δεδομένων.

Εάν οι οργανισμοί ασχολούνται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πρέπει να έχουν νομική βάση για την επεξεργασία τους και να διασφαλίζουν τη διαφάνεια των διαδικασιών συλλογής τους. Η ασφάλεια των χρηστών στο Διαδίκτυο είναι ουσιαστικά ο στόχος της εναρμόνισης των cookies με τον Κανονισμό. Κάθε ιστότοπος που χρησιμοποιεί cookies θα πρέπει να ενημερώνει τους χρήστες του σχετικά με τη χρήση τους.

Όλοι θα πρέπει να ενημερώνονται για το ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται, για πόσο χρονικό διάστημα και που αποθηκεύονται. Είναι δυνατόν να απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων και να ζητείται η διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή. Η ορθή επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με το νόμο τιμωρείται.

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς απαιτεί:

 • Συγκατάθεση του χρήστη
 • Πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies
 • Δυνατότητα διαγραφής δεδομένων
 • Τεκμηριωμένη συγκατάθεση του χρήστη.

 

2.2 California Consumer Privacy act[6]

 

Ο νόμος περί απορρήτου της Καλιφόρνιας τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2020 και είναι ο πρώτος νόμος αυτού του είδους στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των κατοίκων της Καλιφόρνιας.

Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν στους καταναλωτές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουν με τα δεδομένα τους και πρέπει να δίνουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέγουν για το αν θα κοινοποιηθούν ή όχι τα δεδομένα τους.

Μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ του νόμου της Καλιφόρνιας και του Κανονισμού είναι ότι ο νόμος επικεντρώνεται κυρίως στους κατοίκους της Καλιφόρνιας, ενώ ο Κανονισμός επιδιώκει να δημιουργήσει ορισμένη ιδιωτικότητα για ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τον νόμο της Καλιφόρνιας, ένας οργανισμός δεν χρειάζεται την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών πριν από την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Η συμμόρφωση με τον νόμο είναι μία διαδικασία που απαιτεί τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ασφαλείας. Η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων περιλαμβάνει τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα, τη διαγραφή ακατάλληλων δεδομένων, παρακολούθηση των προσωπικών δεδομένων για τη διατήρηση της ασφαλείας και τη συνεχή ενημέρωση των αδειών διαχείρισης δεδομένων.

GDPR cookies | GDPR συναίνεση

 

3.    Συμμόρφωση

 

Ενώ είναι σημαντικό να θεσπιστεί νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει συμμόρφωση με την εν λόγω νομοθεσία. Έτσι, η επιβολή της συμμόρφωσης είναι απαραίτητη για την πρόληψη και τον εντοπισμό παραβιάσεων της νομοθεσίας, των βιομηχανικών και οργανωτικών προτύπων και κωδικών. Οι οργανισμοί που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόστιμα[7].

Για να αποφύγουν τα πρόστιμα παραβίασης, την πιθανή απώλεια φήμης ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις, οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν κατανόηση της τρέχουσας υποδομής, να προσδιορίσουν και να αποτιμήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες για ένα γενικό πλαίσιο ασφάλειας.

Ομοίως, για να συμμορφωθούν με τους διάφορους νόμους περί cookies, οι οργανισμοί πρέπει να κατανοήσουν εάν, πως και  με ποιον συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα cookies και τα σχετικά δεδομένα. Τουλάχιστον, οι οργανισμοί θα πρέπει να διενεργούν απογραφή και έλεγχο των cookies για να προσδιορίσουν τα εξής:

 • Τύπος cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους
 • Σκοπός και λειτουργικότητα των cookies
 • Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies και πως χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες
 • Εάν και με ποιον κοινοποιούνται προσωπικές πληροφορίες
 • Εάν οι πληροφορίες πωλούνται, γιατί πωλούνται και σε ποιον
 • Εάν τα cookies είναι πρώτου ή τρίτου μέρους

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής και του ελέγχου, οι οργανισμοί πρέπει να αξιολογήσουν τους τόπους δραστηριοποίησής τους και να αναλύσουν τους αντίστοιχους εφαρμοστέους νόμους. Οι οργανισμοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επιπλοκές, καθώς ορισμένες νομοθεσίες ισχύουν για τα cookies πρώτου μέρους αλλά όχι για τα cookies τρίτου μέρους. Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Καλιφόρνια και την Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις μεταξύ της συμμόρφωσης του νόμου της Καλιφόρνιας και του Κανονισμού αλλά και την οδηγία ePrivacy[8].

Η συνοχή μεταξύ των νομοθεσιών ισχύει ευρέως για την προστασία των δεδομένων και ειδικά για τα cookies, για παράδειγμα για τη συμμόρφωση με τον νόμο της Καλιφόρνιας, τον Κανονισμό και την ePrivacy Directive οι εταιρείες πρέπει:

 • Να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των χρηστών πριν από την χρήση οποιωνδήποτε cookies εκτός από τα απολύτως απαραίτητα
 • Να παρέχουν ακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που παρακολουθεί κάθε cookie αλλά και το σκοπό σε απλή γλώσσα πριν από τη λήψη της συγκατάθεσης
 • Να τεκμηριώνουν και να αποθηκεύουν τη συγκατάθεση που λαμβάνετε από τους χρήστες
 • Να επιτρέπετε στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ακόμη και αν αρνούνται να επιτρέψουν τη χρήση ορισμένων cookies
 • Να διευκολύνουν τους χρήστες να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους[9].

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες, ωστόσο μερικές εταιρείες δεν τις ακολουθούν όσο αναφορά την χρήση των cookies. Παρά την ύπαρξη σαφών κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση των cookies και αυτοματοποιημένων επιλογών όπως το cookiebot[10], η συμμόρφωση με τους νόμους και τις απαιτήσεις για τα cookies είναι ελλιπής.

4.    Υπεράσπιση των καταναλωτών

 

Τα cookies χρησιμοποιούνται εδώ και πάνω από 20 χρόνια και παρόλα αυτά, οι νομοθεσίες όπως ο Κανονισμός και ο νόμος της Καλιφόρνια δεν εισήχθησαν μέχρι το 2018. Επιπλέον, αυτοί και άλλοι νόμοι είναι σποραδικοί ως προς την κάλυψη, το βάθος και την τοπική εφαρμογή. Ακόμη και με την ισχύουσα νομοθεσία, η υιοθέτηση συμβατών banner cookies[11] και η ηθική και κατάλληλη χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων ήταν αργή ή ανύπαρκτη.

Λόγω της έλλειψης κανονιστικής προστασίας, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πως συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και να εφαρμόζουν πρακτικές αυτοπροστασίας.

Παρόλο που τα cookies έχουν ημερομηνία λήξης, η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι πολύ μακριά στο μέλλον, όπως βδομάδες, μήνες ή χρόνια. Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις Google ads επιτρέπουν μία διάρκεια ζωής στα cookies 540 ημερών (Cookiebot). Επομένως, στο πιο αρχικό επίπεδο, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν τι είναι τα cookies, ποιες πληροφορίες περιέχουν, πως χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και πως προστατεύονται από μία τέτοια χρήση.

Ο απλούστερος τρόπος προστασίας είναι να μην αποδεχόμαστε εξαρχής τα cookies και να τα διαγράφουμε αν έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στην μνήμη του προγράμματος περιήγησης. Το μειονέκτημα της χρήσης αυτής της μεθόδου προστασίας είναι ότι μπορεί να μειώσει τις λειτουργίες του ιστότοπου και να απαιτήσει από τον καταναλωτή να εισάγει εκ νέου πληροφορίες κάθε φορά που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο.

Επιπλέον, ενώ θεωρητικά τα προγράμματα περιήγησης δεν μοιράζονται τα δεδομένα των cookies, οι εταιρείες παρακολούθησης όπως η Google και το Facebook χρησιμοποιούν διευθύνσεις IP και άλλα δεδομένα συσκευών για να παρακολουθούν τους καταναλωτές σε όλα τα προγράμματα περιήγησης και τις συσκευές τους. Αυτό σημαίνει ότι η διαγραφή των cookies ενδέχεται να μην παρέχει προστασία ή να μειώνει τη χρηστικότητα για τον καταναλωτή.

Κατά συνέπεια, εκτός από την κατανόηση των cookies, η κατανόηση των προγραμμάτων περιήγησης μπορεί επίσης να βοηθήσει τους καταναλωτές να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου. Οι ρυθμίσεις αυτές επιτρέπουν στους καταναλωτές να εξισορροπούν τα στοιχεία ασφάλειά τους ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προφίλ τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικές ή ινκόγκνιτο λειτουργίες.

Κατά την διάρκεια αυτού του τρόπου λειτουργίας, δεν χρησιμοποιούνται μόνιμα cookies και όταν το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει, όλα τα cookies διαγράφονται.

GDPR cookies | GDPR συναίνεση

5.    Επίλογος

 

Υπάρχουν πολλές απειλές για το απόρρητο των δεδομένων και τα cookies είναι ένας από τους συνήθεις φορείς απειλών. Όπως αναφέρθηκε, τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύουν δεδομένα για την ενεργοποίηση πολλαπλών λειτουργιών ιστοτόπων, όπως αυτόματη σύνδεση και πιστοποίηση ταυτότητας, λειτουργίες καλαθιού αγορών και προτιμήσεων χρηστών.

Παρόλο που τα  cookies δεν είναι εγγενώς επικίνδυνα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν από επιτιθέμενους για να υποδυθούν τους χρήστες ή από εμπόρους για να παρακολουθούν τους χρήστες σε διάφορες συνεδρίες, προγράμματα περιήγησης ή συσκευές. Για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από την πιθανή κατάχρηση των cookies, οι κυβερνήσεις έχουν αναπτύξει νόμους όπως ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Οδηγία και τον νόμο της Καλιφόρνιας για να καταστήσουν τους οργανισμούς υπόλογους και να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Παρόλο που ορισμένοι από αυτούς τους νόμους αφορούν ειδικά τα cookies, η συμμόρφωση παραμένει ένα σοβαρό ζήτημα.

Πολλά banners cookies σε ιστότοπους έχουν προσημειωμένα κουτάκια, απαιτούν πολλαπλά κλικ ή παρακολουθούν τους χρήστες πριν από την παροχή συγκατάθεσης ή ακόμη και μετά την άρνηση της συγκατάθεσης.

Περαιτέρω, η έλλειψη ολοκληρωμένης νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων και αποτελεσματικών μέτρων επιβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες θέτει μεγάλο βάρος στους καταναλωτές προσωπικά για τη σωστή υγιεινή στον κυβερνοχώρο και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας. Αυτό περιλαμβάνει τη βασική κατανόηση των cookies και του τρόπου χρήσης τους και επεκτείνεται στη γνώση των λειτουργιών και των δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησης ιστού.

Συγκεκριμένα οι καταναλωτές πρέπει να κατανοούν πως να ρυθμίζουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή πως να διαχειρίζονται και να διαγράφουν τα cookies. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία που μειώνουν εγγενώς τη χρήση των cookies, χρησιμοποιώντας ιδιωτικές ή incognito λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης ή ενεργοποιώντας την απόκλιση τρίτων κατασκευαστών.

Τέλος, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κρυπτογραφημένες συνδέσεις όποτε είναι δυνατόν για την προστασία τυχόν ευαίσθητων πληροφοριών που παρέχει ο καταναλωτής.

Όπως καταδεικνύεται, είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να κατανοήσουν ολόκληρο το τοπίο απειλών για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κενών στη νομοθετική κάλυψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτή τη γνώση, οι καταναλωτές μπορούν να λάβουν προσωπικά μέτρα καθώς και να υποστηρίξουν τη θέσπιση περισσότερης νομοθεσίας και την επιβολή της υπάρχουσας για την διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων.

Για να αντιμετωπιστούν πραγματικά οι ανησυχίες της κοινωνίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα χρειαστούν συντονισμένες προσπάθειες σε πολλαπλά επίπεδα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Βιβλία

 • Christopher Kuner, Lee A. Bygrave, Christopher Docksey, and Laura Drechlser, The EU General Data Protection Regulation: A Commentary, Oxford, 2020
 • Kirkpatrick David , The facebook effect: The inside story of the company that is connecting the world, Simon & Schuster/Virgin Books, 2010

 

Ιστοσελίδες

 

[1] https://allaboutcookies.org/what-is-a-cookie

[2]  https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_fra.pdf

[3]  https://gdpr.eu/gdpr-consent-requirements/ – :~:text=GDPR consent definition&text=Consent of the data subject means any freely given, specific,relating to him or her.

[4] https://www.privacy-regulation.eu/en/recital-30-GDPR.htm

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058

[6] https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

[7] https://www.orrick.com/en/Practices/Cyber-Privacy-and-Data-Innovation

[8] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058

[9] https://gdpr.eu/cookies/

[10] https://www.cookiebot.com/en/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=medium-priority-bundle-brand&utm_device=c&utm_term=cookiebot&utm_content=medium-prio-cookiebot-brand&gclid=Cj0KCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfic5MKjst4U7Wgi9_rzp5xmhyhtuWJBBRqNR7dykV_1gdrXoF7qVJYaAmCgEALw_wcB

[11] https://www.cookiebot.com/en/cookie-banner/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=medium-priority-bundle-generic&utm_device=c&utm_term=cookie banner&utm_content=medium-prio-eng-cookie-banner&gclid=Cj0KCQjw_7KXBhCoARIsAPdPTfhXdnM00Byst7TSkvmetgvJ84WXjhC_WQy-fYUPqLdEX7fhHV4AbnAaAuOREALw_wcB

[12] Εκπαιδευτική ύλη και σημειώσεις σχετική με τα ζητήματα gdpr cookies & gdpr συναίνεση  του προγράμματος Πιστοποίησης DPO

Rate this post