Πρόγραμμα Internet Advertiser

Διαφήμιση στο Facebook | Διαφήμιση instagram

Google Ads σεμινάρια

Διαφήμιση facebook
qtl_gold

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL Advanced της ACTA
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Logo-Acta

Διαφήμιση facebook | Διαφήμιση Instagram

Πιστοποίηση προγράμματος

To πρόγραμμα μας είναι πιστοποιημένο από την ACTA ( Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος σε επίπεδο Advanced από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης από την διαφημιστική εταιρεία DreamWeaVer.Gr.
Η βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης περιλαμβάνει αναφορά εξειδίκευσης στην διαφήμιση τόσο στην google όσα και στα social media ( facebook, instagram , youtube, tik tok).

Κόστος

Google Ads σεμινάρια

Το κόστος του online προγράμματος ανέρχεται στα 150 ευρώ και περιλαμβάνει την βεβαίωση σπουδών από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων καθώς και την βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Παράλληλα περιλαμβάνει και την βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης από την εταιρεία διαφήμισης στο διαδίκτυο dreamweaver.gr σε workshop της οποίας γίνεται η εξάσκηση σας σε πραγματικό περιβάλλον.

Μια ειδοποιός διαφορά του προγράμματος μας από άλλα της αγοράς ,που μένουν σε θεωρητικό επίπεδο , είναι ότι οι σπουδαστές μας θα εργαστούν πάνω σε πραγματικές διαφημιστικές πλατφόρμες.

Σκοπός

Διαφήμιση facebookΣκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού είναι να σας κάνει ικανούς να δημιουργείτε διαφημίσεις στην google καθώς και διαφημίσεις στο youtube  μέσω των google ads  , διαφημίσεις στο facebook και στο instagram ( facebook – instagram ads)  καθώς και διαφημίσεις στο Tik Tok . Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την διαφήμιση στο διαδίκτυο είτε για να προωθήσει διαφημιστικά την ιστοσελίδα ή το eshop του ή όποιον θέλει να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή υπάλληλος στο αντικείμενο αυτό.
Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα σεμινάριο εξ αποστάσεως που δεν απαιτεί την φυσική σας παρουσία.

Μπορεί να συνδυαστεί και με το σεμινάριο προώθησης ιστοσελίδων έτσι ώστε ο σπουδαστής να αποκτήσει πλήρη εικόνα του πεδίου της προώθησης μιας ιστοσελίδας ή ενός eshop.

Κοινό

Διαφήμιση instagram Το πρόγραμμα απευθύνεται  κατά προτεραιότητα (αλλά όχι αποκλειστικά) στους ακόλουθους:
1) Ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και eshops που θέλουν να είναι σε θέση να διαφημίζουν τις σελίδες τους στο διαδίκτυο ή απλά να έχουν τις γνώσεις ώστε να επιτηρούν τους επαγγελματίες που έχουν αναλάβει τον ρόλο αυτό για την εταιρεία τους. 
2) Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στο αντικείμενο είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας την δική τους εταιρεία είτε σε όσους θέλουν να απασχοληθούν ως μισθωτοί σε κάποιο αντίστοιχο εταιρικό τμήμα.
3) Σε στελέχη διοίκησης που επιθυμούν να αντλούν δεδομένα από τις προαναφερθείσες πλατφόρμες ( google, facebook, instagram, youtube , tik tok) και να τα ενσωματώνουν στην εταιρική τους στρατηγική.
4) Σε όσα στελέχη του ευρύτερου τομέα της διαφήμισης και του marketing θέλουν να μάθουν πως να αξιοποιούν τις προαναφερθείσες πλατφόρμες για λόγους έρευνας – ανάλυσης αγοράς και γενικότερης χρήσης τους στις επικοινωνιακές τους προσπάθειες.

Google ads σεμινάριο | Διαφήμιση facebook | Διαφήμιση Instagram | TikTok διαφήμιση

Ύλη του προγράμματος

Θα μάθετε πως μέσα από το google ads θα μπορείτε να διαφημίζεται αποτελεσματικά τόσο στα αποτελέσματα της αναζήτησης της google , στο youtube αλλά και στο ευρύτατο δίκτυο συνεργαζόμένων sites της google. Η εξάσκηση γίνεται σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ εργασίας του google ads 

Μαθαίνεται το περιβάλλον διαχείρισης facebook ads και όλες τις δυνατότητες διαφήμισης στο δημοφιλές social media. Παράλληλα μαθαίνεται πως να δημιουργείτε διαφημίσεις στο facebook που να συνδυάζουν και το διαφημιστικό κοινό στο instagram δεδομένου ότι η πλατφόρμα facebook ads το επιτρέπει. Σας εισάγουμε στην εφαρμογή Canva μέσω του οποίου μπορείτε να δημιουργήσετε γραφιστικό υλικό για τις εκεί καμπάνιες σας.

Μαθαίνουμε το περιβάλλον διαχείρισης Instagram Ads και όλους τους τύπους διαφημίσεων που μπορούν να δημιουργηθούν εκεί. Παράλληλα σας εισάγουμε στην εφαρμογή Canva μέσω του οποίου μπορείτε να δημιουργήσετε γραφιστικό υλικό για τις εκεί καμπάνιες σας. Παρομοίως εξασκείστε σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας του Instagram Ads 

Σε αυτή την ενότητα σας εισάγουμε στην διαφημιστική πλατφόρμα Tik Tok και στις δυνατότητες της σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Παράλληλα σας εισάγουμε στην εφαρμογή Canva μέσω του οποίου μπορείτε να δημιουργήσετε γραφιστικό υλικό για τις εκεί καμπάνιες σας. Να τονίσουμε ότι η διαφήμιση στο tik tok είναι σε εμβρυακό στάδιο όσο αφορά την αξιοποίηση της από τους ειδικούς διαφήμισης στο διαδίκτυο , γιατί λειτουργεί στην χώρα μας εδώ και λίγο καιρό αλλά η μαζική συμμετοχή των νεαρών ηλικιών σε αυτό το μέσο αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρίας για την διαφημιστική προώθηση γιατί δεν έχει κορεστεί σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα μέσα και παρέχει μεγάλες προωθητικές ευκαιρίες.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε τέσσερις (4)  διδακτικές ενότητες διάρκειας 8  ημερών έκαστη με ένα online μάθημα μέσω zoom για κάθε ενότητα. ( προαιρετικά)
To πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με pdf και videos  στην ελληνική γλώσσα με το ίδιο υλικό που χρησιμοποιεί το Παν.Αιγαίου στο πρόγραμμα digital marketing expert 

Αξιολόγηση - Προαπαιτούμενα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου  απαιτείται η επιτυχής εξέταση σας σε online quiz 25 ερωτήσεων με ποσοστό επιτυχίας 70% και άνω .
Στο πρακτικό σκέλος θα υπάρξει η δημιουργία διαφήμισης στο google, διαφήμισης στο facebook, διαφήμισης στο instagram και διαφήμισης στο tik tok  από κοινού με τον επιμορφωτή σας. Όλα τα απαραίτητα εργαλεία παρέχονται από την εταιρεία διαφήμισης  ιστοσελίδων dreamweaver.gr που θα χορηγήσει και βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης σε κάθε σπουδαστή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος σε επίπεδο Advanced από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4.9/5 - (55 votes)