ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ειδικός ασφαλείας διαδικτύου

Ειδικός ασφάλειας ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (Website & e-shop cybersecurity specialist).  Ένα πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που υποστηρίζει το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης ο  επιχειρησιακός του βραχίονας DreamWeaver.Gr που είναι στον χώρο της ασφάλειας ιστοσελίδων και eshop από το 2001

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 499
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 05/09/2022 – 05/11/2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 01/12/2022 – 01/03/2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 1 ΗΜΕΡΑ
ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 180.00
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET: 9.00
ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 290,00 € (ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Για εγγραφή κάντε κλικ εδώ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων : Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της κυβερνοασφάλειας και την εφαρμογή πρακτικών προστασίας συστημάτων, δικτύων και προγραμμάτων από ψηφιακές επιθέσεις.

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο : Αυτές οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο στοχεύουν γενικά στην πρόσβαση, αλλαγή ή καταστροφή εμπιστευτικών πληροφοριών, εκβιασμό των χρηστών· ή τη διακοπή επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων κυβερνοασφάλειας είναι ιδιαίτερα δύσκολη σήμερα, επειδή υπάρχουν περισσότερες συσκευές παρά άνθρωποι και οι εισβολείς γίνονται πιο καινοτόμοι.

Υπάρχει ένας άνευ προηγουμένου όγκος δεδομένων που δημιουργείται, αποθηκεύεται και επεξεργάζεται συνεχώς από επιστημονικούς, εταιρικούς, κυβερνητικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς και ιατρικούς οργανισμούς, σημαντικός από τους οποίους είναι πολύ ευαίσθητος και απαιτεί συνεχή προστασία.

Η  ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο  ασχολείται με τις τεχνολογίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται για την προστασία αυτού του εικονικού κόσμου. Είναι η πρακτική της ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και προγραμμάτων από ψηφιακές απειλές, ζημιές και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αναφέρεται επίσης στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων. Για επαρκή προστασία από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, κάθε οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη καθένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ασφάλεια Εφαρμογών / Application Security
 • Επιχειρησιακή συνέχεια / Business Continuity
 • Cloud Security
  Ασφάλεια δεδομένων /
 • Data Security
  Ασφάλεια βάσεων δεδομένων και υποδομής / Database and Infrastructure Security
 • Αποκατάστασης καταστροφών / Disaster Recovery
 • Εκπαίδευση Τελικού Χρήστη / End-User Education
 • Ασφάλεια Τελικού Σημείου / End Point Security
 • Διαχείριση Ταυτότητας / Identity Management
 • Mobile Security
  Ασφάλεια δικτύου /
 • Network Security
 • Προστασία ιστοτόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (wordpress & woocommerce – opencart)

Όπως κάθε σεμινάριο έτσι και αυτό που εντάσσεται στο πεδίο της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων έχει στόχο να προχωρήσει σε μια εξειδίκευση. Στην προκειμένη στο διαδίκτυο και στην προστασία ηλεκτρονικών καταστημάτων και ιστοσελίδων , έναν κλάδο με ιδιαίτερη δυναμική ακόμα και πριν το λοκ ντάουν του covid ο οποίος έχει ανάγκη απο εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο. Οδηγός προγράμματος

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Online εξ΄ολοκλήρου

Μέθοδοι υλοποίησης

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη - αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε 3 διδακτικές ενότητες διάρκειας 30 ημερών έκαστη. Κάθε ενότητα θα υποστηριχθεί με δυο προαιρετικές δίωρες επεξηγηματικές διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας Zoom Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό (pdf, doc, power point, video ) και αναλυτικές σημειώσεις. Παρέχεται επίσης online πρακτική στους servers της dreamweaver.gr και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων.

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων.Με πρακτική άσκηση

Τρόπος Αξιολόγησης

- Συγγραφή τελικής εργασίας (3.000-5.000 λέξεις) η οποία και θα πρέπει να αξιολογηθεί με 14/20+ Το πρόγραμμα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο στοχεύει στην εξειδίκευση του ειδικού ασφαλείας σε δυο δημοφιλείς πλατφόρμες κατασκευής ιστοσελίδων και κατασκευής eshop. Το wordpress και το OpenCart αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό η ασφάλεια στο wordpress όσο και η ασφάλεια στο ecommerce θα παρουσιαστούν σε πραγματικές συνθήκες μέσα από την εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων dreamweaver.gr. Όσοι συμμετέχουν θα λάβουν και βεβαίωση πρακτικής άσκησης χωρίς αυτή να είναι προαπαιτούμενη για την ολοκλήρωση του προγράμματος

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Απαιτούμενα

Διαδικασία υλοποίησης

Για τη συμμετοχή στην online επιμόρφωση απαιτούνται τουλάχιστον ένας σύγχρονος υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, για τη βέλτιστη και απρόσκοπτη πρόσβαση και εργασία στο Σύστημα Ασύγχρονης και κυρίως της Σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες προτείνεται να διαθέτουν τα εξής: 1. Σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή που να διαθέτει multimedia δυνατότητες (μικρόφωνο, ηχεία ή ακουστικά, κάμερα). 2. Σύνδεση ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο 4 Mbps.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σπουδαστές έτους 2021 -2022

0 +
Αριθμός σπουδαστών
0 x
Ένταξη τους σε εργασίες πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Website & e-shop cybersecurity specialist

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα συστήματα πληροφοριών στο Διαδίκτυο είναι ευάλωτα σε επιθέσεις από χάκερ.

Για παράδειγμα, οι χάκερ μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο ενός οργανισμού και να κλέψουν δεδομένα.

Αυτός ο τύπος επίθεσης ονομάζεται “κλιμάκωση προνομίων”.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επηρεαστούν από παραβιάσεις δεδομένων.

Οι προσωπικές τους πληροφορίες μπορεί να κλαπούν και να χρησιμοποιηθούν για δόλιους σκοπούς. (βλέπε gdpr και data protection officer )

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ασφάλειας στο Διαδίκτυο: η πιστοποίηση ταυτότητας και η εμπιστευτικότητα. Αυθεντικοποίηση σημαίνει επαλήθευση ότι ένα άτομο ή ένας υπολογιστής είναι αυτό που λέει ότι είναι, ενώ εμπιστευτικότητα σημαίνει προστασία της ταυτότητας, της τοποθεσίας και του περιεχομένου ενός συστήματος κατά τη μεταφορά ή σε κατάσταση ηρεμίας.

Η εμπιστευτικότητα περιλαμβάνει την κρυπτογράφηση δεδομένων εν κινήσει ή σε κατάσταση ηρεμίας, όταν τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης έχουν τον έλεγχο των κλειδιών κρυπτογράφησης.

Η κρυπτογράφηση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή συμβάλλει στην προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Κεφάλαιο 1 – Κυβερνοασφάλεια και κυβερνοέγκλημα
1.1 Ο κόσμος του κυβερνοχώρου
1.2 Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
1.3 Η ιστορία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
1.4 Ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος και εξελισσόμενος κόσμος
1.5 Η σημαντικότητα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
1.6 Πού βρισκόμαστε σήμερα;

Κεφάλαιο 2 – Αναδυόμενες Τάσεις
2.1 Κυβερνοασφάλεια και διαδικτυακή τεχνολογία
2.2 Ποια κίνητρα κρύβονται πίσω από τις επιθέσεις κατά της κυβερνοασφάλειας
2.3 Οι επιπτώσεις της κυβερνοεπίθεσης
2.4 Τύποι κακόβουλων προγραμμάτων (malware)
2.5 Είδη εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
2.5.1 Χρήση botnets
2.5.2 Επίθεση εναλλακτικής πρόσβασης
2.5.3 Forum σχετικά με ενέργειες «σπασίματος»
2.5.4Σκοτεινός ιστός και κρυπτονομίσματα
2.5.5Απάτημέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών
2.5.6Επίθεση άμεσης πρόσβασης
2.5.7 Υποκλοπή (eavesdropping)
2.5.8 Επίθεση έγχυσης (injection attack)
2.5.9 Πλαστογράφηση DNS (DNSSpoofing)
2.5.10 Επίθεση ωμής βίας (brute force attack)
2.5.11–Επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (Distributed denial of service)
2.5.12 Επίθεση με τη χρήση του «ενδιάμεσου» (MITM)


Κεφάλαιο 3 – Ευπάθειες εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων
3.1 Υπερχείλιση προσωρινής μνήμης (buffer overflow)
3.2 No-eXecute (NX) bit
3.3 Τυχαιοποίηση διάταξης του χώρου διευθύνσεων
3.4 Επίθεση με τη μέθοδο fuzzing
3.5 Επιθέσεις στον έλεγχο ταυτότητας
3.6 Η ευπάθεια zero-day
3.7 Επίθεση με τη χρήση rootkit
3.7.1 Οι τύποι των rootkit
3.7.2 Η ανίχνευση των rootkit

Κεφάλαιο 4 – Κοινωνική μηχανική
4.1 Οι τεχνικές της κοινωνικής μηχανικής
4.1.1 Η τεχνική του τεχνάσματος
4.1.2 Η τεχνική του «δολώματος»
4.1.3 Η τεχνική του ανταλλάγματος
4.1.4 Η τεχνική της παρακολούθησης
4.1.5 Η τεχνική του ηλεκτρονικού «ψαρέματος»
4.1.6 Spear phising

Κεφάλαιο 5 – Ηλεκτρονικό εμπόριο και κυβερνοασφάλεια
5.1. Μορφές ηλεκτρονικής απάτης

Κεφάλαιο 6 – Έξυπνα τηλέφωνα και κυβερνοασφάλεια
6.1 Ανταλλαγή κάρτας SIM (SIM swapping)
6.2 Απάτη με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ψαρέματος μέσω της υπηρεσίας σύντομων γραπτών και φωνητικών μηνυμάτων
6.2.1 Τρόποι προστασίας

Κεφάλαιο 7–Μέθοδοι δράσης των εγκληματιών στον κυβερνοχώρο
7.1. Το ηλεκτρονικό έγκλημα ως υπηρεσία (Cybercrime as a Service)
7.2 Απροσπέλαστη υπηρεσία φιλοξενίας (Bullet proof hosting)

Κεφάλαιο 8 – Το σκοτεινό Διαδίκτυο ως χώρος δράσης για τους κυβερνοεισβολείς
8.1 Οι έννοιες του επιφανειακού Διαδικτύου, του βαθύ Διαδικτύου και το σκοτεινού Διαδίκτυο
8.2 Η επανάσταση της τεχνολογίας blockchain
8.3 Η Μέθοδος του blockchain ως νέα εφαρμογή αποκεντρωμένης τεχνολογίας
8.3.1 Blockchain και bitcoin

Κεφάλαιο 9 – Εγκληματίες στον κυβερνοχώρο
9.1Ακτιβιστές χάκερ
9.2 Επίθεση που χρηματοδοτείται από το κράτος
9.3 Απειλές εσωτερικού περιβάλλοντος

Κεφάλαιο 10 -Νέα τεχνολογία, νέες προκλήσεις
10.1 Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)
10.2 Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
10.3 Τα μεγάλα δεδομένα (big data)
10.4 Εφαρμογές και υπηρεσίες «σύννεφου»
10.5 Η τεχνολογία 5G

Κεφάλαιο 11 – Οι στόχοι της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
11.1. Εμπιστευτικότητα
11.2 Κρυπτογράφηση
11.3 Αυθεντικοποίηση
11.4 Εξουσιοδότηση
11.5 Ακεραιότητα
11.5.1 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
11.5.2 Αποθήκευση των αρχείων με τη μέθοδο των «πληροφοριών ασφάλειας και διαχείρισης συμβάντων».
11.6 Διαθεσιμότητα

Κεφάλαιο 12 – Δημιουργία ταυτότητας και εμπιστοσύνης με τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής
12.1 Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή 57
12.1.1 Η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής
12.1.2 Οι αλγόριθμοι στην ψηφιακή υπογραφή
12.1.3 Η κρυπτογραφία ενός δημόσιου κλειδιού
12.1.4 Η λειτουργία των ψηφιακών υπογραφών
12.2 Ψηφιακά πιστοποιητικά
12.3 Δίκτυο εμπιστοσύνης
12.4 Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών
12.5 Δημιουργία κωδικού πρόσβασης

Κεφάλαιο 13 – Εργαλεία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
13.1 Τείχος προστασίας
13.1.1 Τείχος προστασίας που φιλτράρει πακέτα δεδομένων
13.1.2 Τείχος προστασίας που εξετάζει την κατάσταση των πακέτων δεδομένων
13.1.3 Τείχος προστασίας που λειτουργεί ως διακομιστής μεσολάβησης
13.2 Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο
13.3 Λογισμικό προστασίας από ιούς
13.4 Υποδομή δημόσιου κλειδιού

Κεφάλαιο – Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών
OpenCart και θέματα ασφάλειας
1.Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του OpenCart
2.Δημιουργήστε μία σωστή σελίδα σφάλματος(error page 404)
3.Ασφαλίστε το φάκελο/admin
4.Ασφάλεια του WordPress Μέσω της εφαρμογής Wordfence


Κεφάλαιο 14 – Πρότυπα ασφάλειας και νομοθετικές ρυθμίσεις
14.1 Διεθνή πρότυπα ασφαλείας (ISO/IEC)
14.2 Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης
14.3 Οι ρυθμιστικές Αρχές στην Ελλάδα
14.5 Νομοθετικό πλαίσιο και εξελίξεις αυτού προ και μετά πανδημίας
14.6 Νομοθετικό Πλαίσιο και προστασία ανηλίκων
14.7 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
14.7.1 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)


Κεφάλαιο 15 – Λειτουργίες ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας
15.1 Βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού ασφαλείας
15.1.1Η αρχή της οικονομίας του σχεδιασμού
15.1.2 Η αρχή της ασφάλειας
15.1.3 Η αρχή των ελαχίστων προνομίων
15.1.4 Η αρχή του ανοιχτού σχεδιασμού
15.1.5 Η αρχή της πλήρους συμβατότητας
15.1.6 Η αρχή διαχωρισμού των προνομίων
15.1.7 Η αρχή των λιγότερων κοινών πόρων
15.1.8 Η αρχή της ευχρηστίας

Κεφάλαιο 16 – Ανάλυση κινδύνου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
16.1 Οφέλη από την ανάλυση κινδύνου
16.2 Ποιοτική ανάλυση κινδύνου
16.3 Ποσοτική ανάλυση κινδύνου


Κεφάλαιο 17 – Εργαλεία στρατηγικής σχεδίασης και αξιολόγησης
17.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο
17.1.1 Ποιο είναι το πιο σημαντικό μέρος της ανάλυσης SWOT;
17.1.2 Ποιες είναι οι απειλές της ανάλυσης SWOT;
17.1.3 Είναι ασφαλές το σύστημα πληροφοριών του κυβερνητικού σας οργανισμού;
17.2 Πώς να ξεκινήσετε την ανάλυση SWOT
17.3 Συμβουλές εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κατά παραγγελία
17.4 Επιχειρηματικός στόχος: μείωση του κινδύνου των μονάδων πληροφορικής σε αποδεκτό επίπεδο
17.4.1 Μετρήσεις που αφορούν τη διαχείριση της ασφάλειας των μονάδων πληροφορικής
17.4.2 Γιατί είναι σημαντικές οι μετρήσεις κυβερνοασφάλειας;
17.5 14 Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs)κυβερνοασφάλειας για παρακολούθηση

Κεφάλαιο 18 – Το πλαίσιο κυβερνοασφάλειας από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας
18.1 Ο πυρήνας του πλαισίου
18.2 Τα βασικά στοιχεία του πυρήνα
18.2.1 Λειτουργίες
18.2.2 Κατηγορίες
18.3 Οι πέντε βασικές λειτουργίες οργάνωσης του πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια

Κεφάλαιο 19 – Ανάπτυξη ενός σχεδίου κυβερνοασφάλειας
Κεφάλαιο 20 – Η κυβερνοασφάλεια στην εποχή της πανδημίας
Κεφάλαιο 21 – Απομακρυσμένη εργασία – Τηλεργασία
Κεφάλαιο 22–Ασφαλής πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης για οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες
22.1 Οδηγίες ασφαλούς χρήσης
22.2 Ρυθμίσεις εφαρμογών τηλεδιάσκεψης
22.3 Πραγματοποίηση της κλήσης

Μαθησιακοί στόχοι σεμιναρίου ειδικός ασφάλειας διαδικτύου

♦ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Κυβερνοασφάλειας
♦ Η έρευνα/αξιολόγηση αναδυόμενων απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τρόπους διαχείρισής τους
♦ Ο σχεδιασμός για αποκατάσταση από καταστροφές καθώς και να δημιουργήστε σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση παραβιάσεων της ασφάλειας
♦ Η παρακολούθηση για επιθέσεις, εισβολές και ασυνήθιστη, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη δραστηριότητα
♦ Η δοκιμή και αξιολόγηση προϊόντων ασφαλείας
♦ Να σχεδιάσετε νέα συστήματα ασφαλείας ή να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα
♦ Να χρησιμοποιήστε προηγμένα αναλυτικά εργαλεία για τον προσδιορισμό των αναδυόμενων μοτίβων απειλών και τρωτών σημείων
♦ Να εντοπίσετε πιθανές αδυναμίες και εφαρμόστε μέτρα, όπως τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση
♦ Την διερεύνηση ειδοποιήσεων ασφαλείας και παροχή απάντησης σε περιστατικά ασφαλείας
♦ Την παρακολούθηση της ταυτότητας και της διαχείρισης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης για κατάχρηση αδειών από εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος
♦ Να έρχεστε σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να παρέχετε μελλοντικές συστάσεις
♦ Την δημιουργία εκθέσεων τόσο για το τεχνικό όσο και για μη τεχνικό προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη
♦ Να πραγματοποιείτε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών
♦ Να παρακολουθείτε και να ανταποκρίνεστε σε μηνύματα ηλεκτρονικού “ψαρέματος” (phishing)
♦ Να υποστηρίζεται στη δημιουργία, τη συντήρηση και την παροχή εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για συναδέλφους
♦ Να παρέχετε συμβουλές και καθοδήγηση στο προσωπικό για θέματα όπως ανεπιθύμητα μηνύματα και ανεπιθύμητα ή κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
♦ Να γίνεται ειδικός σε θέματα ασφάλειας στις διαδικτυακές πλατφόρμες wordpress, woocommerce και opencart

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο

Ένα πρόγραμμα που κάνει την διαφορά. Τρίμηνης διάρκειας με πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο παρέχει πιστωτικές μονάδες ΕCVET που σας παρέχει ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός. Όσοι επιθυμείτε να ακολουθήσετε το επάγγελμα του Ειδικός ασφάλειας ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (Website & e-shop cybersecurity specialist) εκτός της πιστοποίησης του Παν. Αιγαίου θα πάρετε και βεβαίωση πρακτικής εργασίας από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και την DreamWeaver.Gr

Οι επιστημονικοί συντελεστές του προγράμματος

Σεμινάριο digital marketing

Ο φορέας του εκπαιδευτικού προγράμματος

Γιάννης Χαραλαμπίδης
Επιστημονικά Υπεύθυνος

Γιάννης Χαραλαμπίδης

Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου σχεδιάζει και διοικεί δράσεις για τη νεανική επιχειρηματικότητα

Ακαδημαϊκά υπεύθυνος

Θανάσης Δαβαλάς

Ερευνητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκων σε ΚΕΔΙΒΙΜ για 5 συνεχή έτη στο αντικείμενο των τεχνολογιών διαδικτύου στο Παν.Πειραιώς και στο Παν. Αιγαίου . Διευθύνων Σύμβουλος του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων και υπεύθυνος παραγωγής της εταιρείας DreamWeaver.Gr

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο 

Πρακτικές λεπτομέρειες προγράμματος

Το αρχικό κόστος για το σεμινάριο ειδικός ασφάλειας διαδικτύου κρατήθηκε ιδιαίτερα χαμηλό στα 290 ευρώ.  Για τους ωφελούμενους του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων όμως υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης 30%. Επικοινωνήστε μαζί μας στο email info at labheron dot gr ή στο 210 74 84 84 5 για να σας κατευθύνουμε σχετικά. Γενικά, οι εκπτώσεις που μπορείτε να λάβετε είναι:

Πρόωρη εγγραφή:10%
Εφάπαξ πληρωμή: 20%
Ανεργία: 10%
Φοιτητές/τριες: 10%
Φοιτητές/τριες ΠΑ: 20%
Συμμετοχής σε προηγούμενο πρόγραμμα: 10%
Συμμετοχή από Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων: 30%

Το σεμινάριο Ειδικός ασφάλειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα διεξαχθεί την περίοδο από: 01/12/2022 – 01/03/2023

Το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων υποστηρίζει άλλα δυο παρόμοια προγράμματα (μέχρι αυτή την στιγμή). Το ένα είναι το σεμινάριο web design και το άλλο είναι το σεμινάριο Digital Marketing. Μπορείτε στην αντίστοιχη μας σελίδα για τα σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου να ενημερώνεστε για την προσθήκη άλλων παρόμοιων προγραμμάτων

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων / πιστοποίηση

Η  βεβαίωση σπουδών / πιστοποίηση σας έρχεται απευθείας από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων μπορείτε να λάβετε επίσης βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει 9 ecvet  (ECVET European Credit system for Vocational Education & Training ) και ισοδυναμεί με ένα σεμινάριο διάρκειας 180 ωρών.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε τρεις διδακτικές ενότητες διάρκειας 30 ημερών έκαστη. Κάθε ενότητα θα υποστηριχθεί με μια προαιρετική δίωρη επεξηγηματική διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας Zoom

Το υλικό προέρχεται από βιβλία και εγχειρίδια, στα οποία συγγραφείς είναι οι διδάσκοντες και αναρτάται διαρκώς ψηφιακό υλικό (pdf, doc, power point, video ) και αναλυτικές σημειώσεις.

Όσοι παρακολουθήσουν το πρόγραμμα  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων μπορούν να παρακαλουθήσουν απολύτως δωρεάν το πρόγραμμα Data Protection Officer που παρέχει το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων και πιστοποίηση από την Data Protection Officers Academy

5/5 - (44 votes)