ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ISO 27001 Foundation Pro

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών σε μια εταιρεία. Η τελευταία αναθεώρηση αυτού του προτύπου δημοσιεύθηκε το 2013 και ο πλήρης τίτλος του είναι πλέον ISO/IEC 27001:2013. Η πρώτη αναθεώρηση του προτύπου δημοσιεύτηκε το 2005 και αναπτύχθηκε με βάση το βρετανικό πρότυπο BS 7799-2.

internet, cyber, network-3592056.jpg

Σεμινάριο " ISO/IEC 27001 Foundation - I27001F"

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που δημοσιεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών σε μια εταιρεία. Η τελευταία αναθεώρηση αυτού του προτύπου δημοσιεύθηκε το 2013 και ο πλήρης τίτλος του είναι πλέον ISO/IEC 27001:2013. Η πρώτη αναθεώρηση του προτύπου δημοσιεύτηκε το 2005 και αναπτύχθηκε με βάση το βρετανικό πρότυπο BS 7799-2.

Το ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους οργανισμό, κερδοσκοπικό ή μη, ιδιωτικό ή κρατικό, μικρό ή μεγάλο. Γράφτηκε από τους καλύτερους ειδικούς στον κόσμο στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και παρέχει μια μεθοδολογία για την εφαρμογή της διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών σε έναν οργανισμό. Επιτρέπει επίσης στις εταιρείες να πιστοποιηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι ένας ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης έχει επιβεβαιώσει ότι ένας οργανισμός έχει εφαρμόσει την ασφάλεια πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 27001.

CURRICULUM

Ύλη προγράμματος

Κυβερνοασφάλεια σπουδές με διπλή πιστοποίηση
 • History of the Standard
 • ISO/IEC 27001:2013 Structure
 • ISO 27000 Standard Family
 • General Information and Principles
 • Information Security
 • The Management System
 • ISMS Success Critical Factors
 • Benefits of the ISMS Family Guidelines
 • ISO/IEC 27001 Structure
 • PDCA and ISMS Deming Cycle
 • Understanding the Organization and its Context25 Minutes
 • Workshop: Determine the Organizational Context Using a SWOT Analysis Matrix
 • Understanding the Stakeholders Needs and Expectations
 • Determination of the Information Security Management System Scope
 • Information Security Management System
 • 25 Minutes Workshop: Define ISMS Scope
 • Leadership and Commitment
 • Policy
 • Roles, Responsibilities and Authorities in the Organization

Actions to Treat Risks and Opportunities
Risk Treatment Plan
Actions to Treat Risks and Opportunities
ISO 31000 Standard Structure Risk Management – Guidelines

25 Minutes Workshop: Define Statement of Applicability to Five Annex A Controls

Information Security Objectives and Achievement Planning

25 Minutes Workshop: Define Security Information Objectives

 • Resources
 • Competence
 • Awareness
 • Communication
 • Documented Information
 • Planning and Operational Control
 • Information Security Risk Assessment
 • Information Security Risk Treatment
 • Risk Assessment and Treatment
 • Follow up, Measure, Analysis and Assessment
 • Internal Audit -Audit
 • Direction Revision
 • Non-Conformity and Corrective Actions
 • Continuous Improvement
 • Annex 1: Terms and Definitions
  25 Minutes Workshop: Revise Information Security Terms and Conditions

Χρήσιμες Πληροφορίες

– Αρχές, έννοιες και απαιτήσεις του ISO/IEC 27001:2013.
– Πώς να αναπτύξετε ένα ISMS.
– ISO 27001:2013 Παράρτημα Α.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου το οποίο γίνεται μέσα από την online εφαρμογή μας λαμβάνετε την βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων.

Μετά αποκτάτε την δυνατότητα, αν και εφόσον το επιθυμείτε , χωρίς καμία επιπλέον χρέωση να συμμετέχετε στις online εξετάσεις πιστοποίησης από την CertiProf και να πιστοποιηθείτε ως

“ISO 27001 Foundation Professional”

Η μορφή των εξετάσεων είναι με ερωτήσεις απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

 • – Ανοιχτό βιβλίο: Όχι
 • – Ερωτήσεις: 40
 • – Γλώσσα: Αγγλικά
 • – Βαθμολογία επιτυχίας: 24/40 ή 60%
 • – Διάρκεια: 60 λεπτά
 • – Παράδοση: Αυτή η εξέταση είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο
 • –  Η επίβλεψη σας θα γίνει από εμάς στο Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων

Θα έχετε δύο προσπάθειες εντός 180 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αρχικού email καλωσορίσματος για να περάσετε τη εξέταση χωρίς κόστος.

Όποιους ενδιαφέρονται να μάθουν τους κανόνες του προτύπου ISO/IEC 27001.

Rate this page

Δηλώστε συμμετοχή