Διάγραμμα Ishikawa – Cause and Effect Matrix

Διάγραμμα Ishikawa και Six Sigma

 

Καλωσορίσατε στο πέμπτο κατά σειρά άρθρο του αφιερώματός μας στο Six Sigma, μια σειρά που αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας Six Sigma.

Στο προηγούμενο άρθρο της σειράς του αφιερώματος μας στο six sigma , είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε το Οργανόγραμμα, το Διάγραμμα Ροής SIPOC, τα Εργαλεία Παραγωγής Ιδεών, καθώς και τα Κρίσιμα Χαρακτηριστικά για την Ποιότητα (CTQs) κ.α.  Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη βάση για την κατανόηση και την εφαρμογή των πιο προηγμένων τεχνικών και εργαλείων που θα συζητήσουμε σήμερα.

Στο σημερινό άρθρο, θα επικεντρωθούμε στη φάση της “Μέτρησης Στόχου”, εξερευνώντας την ανάλυση αξίας των διαδικασιών, την εφαρμογή των μεθόδων μέτρησης R&R, στο διάγραμμα Ishikawa , στο  Cause and Effect Matrix και πολλά άλλα. Αυτές οι τεχνικές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα θέματα που καλύψαμε στο προηγούμενο άρθρο, καθώς η κατανόηση των CTQs και της διαδικασίας SIPOC είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή των μεθόδων μέτρησης.

Είτε είστε νέοι στον κόσμο του Six Sigma, είτε αναζητάτε να βελτιώσετε τις υφιστάμενες γνώσεις και δεξιότητές σας, αυτό το άρθρο είναι ιδανικό για εσάς. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε, να μάθετε και να εφαρμόσετε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές στην επιχείρησή σας.

Μην ξεχνάτε ότι σε συνεργασία με την CertiProf από τις ΗΠΑ το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων παρέχει μια σειρά σεμιναρίων και πιστοποιήσεων για το six sigma που πιστεύουμε θα βρείτε ενδιαφέροντα.

Φάση Μέτρησης Στόχου στο Six Sigma: Πώς να Καθορίσετε και να Αξιολογήσετε τους Στόχους σας

 

Η φάση μέτρησης στόχου είναι ένα κρίσιμο στάδιο στη μεθοδολογία Six Sigma. Εδώ, οι επιχειρήσεις και οι ομάδες εργασίας εστιάζουν στην αξιολόγηση και την κατανόηση των διαδικασιών τους, ώστε να μπορέσουν να καθορίσουν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους βελτίωσης.

Ανάλυση Αξίας των Διαδικασιών

Ξεκινήστε με την εκτέλεση μιας ανάλυσης αξίας για να κατανοήσετε ποιες διαδικασίες προσθέτουν αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία σας και ποιες όχι. Αυτό θα σας βοηθήσει να εστιάσετε τις προσπάθειές σας εκεί που χρειάζονται περισσότερο.

Μελέτες Ικανότητας για Δεδομένα Μεταβλητών και Χαρακτηριστικών Γνωρισμάτων

Εφαρμόστε την μεθοδολογία για μελέτες ικανότητας, ώστε να αξιολογήσετε την απόδοση και την αξιοπιστία των διαδικασιών σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις δυνατότητες και τα περιθώρια βελτίωσης.

Επαναληψιμότητα και Αναπαραγωγιμότητα

Αναθεωρήστε τις έννοιες της επαναληψιμότητας και της αναπαραγωγιμότητας για να διασφαλίσετε ότι οι μετρήσεις σας είναι συνεπείς και αξιόπιστες σε διάφορες συνθήκες.

Μελέτες Μέτρησης R&R

Εφαρμόστε αναλυτικές και γραφικές μεθόδους για μελέτες μέτρησης R&R (Repeatability & Reproducibility) για να αξιολογήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων σας.Οι μελέτες μέτρησης R&R (Repeatability & Reproducibility) είναι κρίσιμες στην εξασφάλιση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των συστημάτων μέτρησης σε ένα πρότζεκτ Six Sigma.

Η “Repeatability” αναφέρεται στη συνέπεια των αποτελεσμάτων όταν η ίδια διαδικασία μετράται πολλές φορές από τον ίδιο εξεταστή, ενώ η “Reproducibility” αξιολογεί τη συνέπεια των μετρήσεων μεταξύ διαφορετικών εξεταστών. Αυτές οι μελέτες είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αξιόπιστα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διαδικασίας.

Ακατάλληλες Μονάδες Μέτρησης

Κατανοήστε και εφαρμόστε την έννοια των ακατάλληλων μονάδων μέτρησης, ώστε να αποφύγετε τυχόν παραπληροφόρηση ή λανθασμένες αποφάσεις που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση λανθασμένων μετρήσεων.

Με αυτές τις πρακτικές και τεχνικές, η φάση μέτρησης στόχου στο Six Sigma γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των διαδικασιών σας.

Καθορίζοντας τις Αιτίες και τα Αποτελέσματα

 

Φάση Μέτρησης Στόχου και Matrix Αιτίας-Αποτελέσματος στο Six Sigma

 

Διάγραμμα Ishikawa: Κατανόηση των Αιτιών και των Αποτελεσμάτων

 

Διάγραμμα Ishikawa

Το διάγραμμα Ishikawa, επίσης γνωστό ως διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος, είναι ένα γραφικό εργαλείο που βοηθά στην ανάλυση των αιτιών (X’s) και των αποτελεσμάτων (Y’s) σε μια διαδικασία.

Στην αριστερή πλευρά του διαγράμματος, έχουμε τις πιθανές αιτίες όπως εργασία, μηχανές, υλικά, μέθοδοι, περιβάλλον και μέτρηση.

Στη δεξιά πλευρά, εξετάζουμε τα αποτελέσματα, τα οποία είναι συνήθως οι CTQ (Critical to Quality), KPOV (Key Process Output Variables), και το “Y” του έργου.

Το KPOV (Key Process Output Variables) αναφέρεται στις κρίσιμες μεταβλητές εξόδου που προκύπτουν από μια διαδικασία και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Αυτές οι μεταβλητές είναι οι κύριοι δείκτες που μετρούνται και παρακολουθούνται για να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία λειτουργεί στα επιθυμητά πρότυπα ποιότητας.

Matrix Αιτίας-Αποτελέσματος: Ιεράρχηση και Ανάλυση

 

Το Matrix Αιτίας-Αποτελέσματος ( Cause – Effect ) είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην ιεράρχηση των πιθανών αιτιών που επηρεάζουν τη μεταβλητή εκροής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συσχέτισης των μεταβλητών εισροής (X’s) με τις μεταβλητές εξόδου (Y’s). Η τεχνική αυτή είναι βασισμένη στην εμπειρία και χρησιμοποιείται για την ιεράρχηση των μεταβλητών που πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω με στατιστικά εργαλεία.

Matrix Αιτίας – Αποτελέσματος

 • Για να βελτιώσουμε μια διαδικασία, χρειάζεται να γνωρίζουμε ποιες μεταβλητές εισροής έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα CTQ και το «Υ» του έργου μας.
 • Το matrix αιτίας-αποτελέσματος μας βοηθά να ιεραρχήσουμε τις πιθανές αιτίες που επηρεάζουν τη μεταβλητή εκροής.
 • Μια μαθηματική τεχνική βασισμένη στην εμπειρία, χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία για την ιεράρχηση των μεταβλητών εισροής.
 • Η ιεράρχηση επιτυγχάνεται συσχετίζοντας τις μεταβλητές εκροών με τις μεταβλητές εισροών.
 • Συσχετίζουμε τα Χ με τα Υ.
 • Σκοπός του είναι να προσδιορίσει και να ιεραρχήσει τις εισροές διαδικασιών που προκύπτους τόσο στον Χάρτη Διαδικασίας όσο και στο Διάγραμμα C&E.
 • Αυτός ο προσδιορισμός βασίζεται στην εμπειρία.
 • Καθορίζει τις μεταβλητές που πρέπει να επανεξεταστούν με τα στατιστικά εργαλεία.

Στη φάση ανάλυσης, αυτές οι μεταβλητές εισροής “X” θα ελεγθούν στατιστικά για να αποδειχθεί εάν έχουν πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο στις μεταβλητές εξόδου “Y”.

Φάση Ανάλυσης: Στατιστική Επαλήθευση και Βελτιστοποίηση Διαδικασιών

 

Στη φάση ανάλυσης, οι προεπιλεγμένες μεταβλητές εισροής “X” υποβάλλονται σε εξαντλητική στατιστική ανάλυση με σκοπό την επαλήθευση της σημασίας τους στην επίδραση των μεταβλητών εξόδου “Y”. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο, καθώς επιτρέπει την ακριβής αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των εισερχόμενων και εξερχόμενων μεταβλητών, καθορίζοντας έτσι ποιες μεταβλητές πρέπει να προσαρμοστούν για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας.

Η στατιστική επαλήθευση αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της θεωρητικής κατανόησης της διαδικασίας και της πρακτικής εφαρμογής των βελτιώσεων, καθιστώντας την απαραίτητη για μια αποτελεσματική και αποδοτική στρατηγική βελτίωσης.

Παράδειγμα: C&E Matrix

Τα απόβλητα της συνιστώσας “Κεντρικό Ηλεκτρόδιο” στη παραγωγική διαδικασία μπουζί αυτοκινήτων την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου αντιπροσώπευαν ένα κατά προσέγγιση κόστος 500.000 $ (μέσο όρο των $100.000/ μήνα), οπότε αν συνεχίσει έτσι, θα αντιπροσωπεύει ένα ετήσιο σύνολο των 1.200.000 $.

C&E Matrix

Matrix Αιτίας-Αποτελέσματος ( Cause - Effect )

Matrix Cause and Effect

 

C&E Matrix

Matrix Αιτίας - Αποτελέσματος ( Cause and Effect )

 

Παράδειγμα: C&E Matrix στην Μέθοδο Six Sigma για την Κατασκευή και Δημιουργία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων της Εταιρείας Dreamweaver.gr

Η εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων Dreamweaver.gr επιθυμεί να βελτιώσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων που δημιουργεί. Για να το επιτύχει αυτό, έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τη μεθοδολογία Six Sigma και να χρησιμοποιήσει το C&E Matrix (Cause and Effect Matrix).

C&E Matrix

Πιθανές Αιτίες (X’s) Βαθμολογία Επίδρασης στο CTQ Βαθμολογία Επίδρασης στο KPOV Βαθμολογία Επίδρασης στο “Y” Συνολική Βαθμολογία
Σχεδιασμός UI/UX 9 8 7 24
Ταχύτητα Φόρτωσης 8 9 8 25
SEO 7 7 9 23
Ποιότητα Κώδικα 6 8 7 21
Πελατοκεντρικότητα 8 7 8 23

Εξήγηση

 • Σχεδιασμός UI/UX: Ο σχεδιασμός του χρήστη και της εμπειρίας χρήστη είναι κρίσιμος για την επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Ταχύτητα Φόρτωσης: Η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας επηρεάζει την εμπειρία του χρήστη και την αποδοτικότητα του καταστήματος.
 • SEO: Η βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης είναι ζωτικής σημασίας για την ορατότητα του καταστήματος.
 • Ποιότητα Κώδικα: Η ποιότητα του κώδικα επηρεάζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Πελατοκεντρικότητα: Η ευκολία χρήσης και η προσβασιμότητα για τον πελάτη είναι κρίσιμες για την επιτυχία του καταστήματος.

Με βάση τη συνολική βαθμολογία, η εταιρεία μπορεί να προτεραιοτητοποιήσει τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση και να αναπτύξει στρατηγικές για την βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών καταστημάτων που δημιουργεί.

 

Εφαρμογή Pareto στο C&E Matrix

 

Η εφαρμογή της αρχής του Pareto στο C&E Matrix (Cause & Effect Matrix) είναι μια προσέγγιση που συνδυάζει δύο ισχυρά εργαλεία ανάλυσης για τη βελτίωση των διαδικασιών. Το C&E Matrix είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην ιεράρχηση και εστίαση στις πιο σημαντικές αιτίες (ή μεταβλητές εισόδου) που επηρεάζουν μια δεδομένη μεταβλητή εξόδου, συνήθως ένα CTQ (Critical to Quality) ή ένα KPOV (Key Process Output Variable).

Η αρχή του Pareto, από την άλλη πλευρά, είναι η ιδέα ότι η πλειονότητα των αποτελεσμάτων (π.χ., προβλήματα ή ελλείψεις στην ποιότητα) συνήθως προκαλείται από έναν περιορισμένο αριθμό αιτιών. Στην πράξη, αυτό συχνά σημαίνει ότι το 80% των προβλημάτων προκαλείται από το 20% των αιτιών.

Συνδυάζοντας τα δύο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το C&E Matrix για να εντοπίσετε τις κρίσιμες μεταβλητές που επηρεάζουν την ποιότητα και στη συνέχεια να εφαρμόσετε την αρχή του Pareto για να εστιάσετε τις προσπάθειες βελτίωσης στις “βαριές” αιτίες που θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτός ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός για την προτεραιότητα και την αποδοτικότητα των προσπαθειών βελτίωσης.

 

Συνδέοντας τις κουκκίδες

 

 

 

Επίλογος

Στο πέμπτο κατά σειρά άρθρο του αφιερώματός μας στο Six Sigma, εξερευνήσαμε την εφαρμογή των μεθόδων μέτρησης R&R, το διάγραμμα Ishikawa , το  Cause and Effect Matrix την κρίσιμη φάση της “Μέτρησης Στόχου” και τα σχετικά εργαλεία και τεχνικές. Από την ανάλυση αξίας των διαδικασιών μέχρι την κατανόηση των μεταβλητών και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, τονίσαμε τη σημασία της εφαρμογής ακριβών και αξιόπιστων μεθόδων μέτρησης.

Εισάγαμε επίσης την έννοια του Ishikawa Diagram, ένα εργαλείο που βοηθά στην ανάλυση των αιτιών και των αποτελεσμάτων, καθορίζοντας τις βασικές μεταβλητές εισόδου (CAUSES) και εξόδου (EFFECT), όπως τα CTQ και τα KPOV. Αυτό το εργαλείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση και τη βελτίωση των διαδικασιών.

Τέλος, εξετάσαμε την εφαρμογή της αρχής του Pareto στο C&E Matrix, μια τεχνική που επιτρέπει την ιεράρχηση των πιο σημαντικών αιτιών που επηρεάζουν την ποιότητα. Αυτός ο συνδυασμός εργαλείων και τεχνικών προσφέρει μια ισχυρή πλατφόρμα για την ανάλυση και τη βελτίωση των διαδικασιών σε οποιοδήποτε έργο Six Sigma.

Συνολικά, η εφαρμογή αυτών των εργαλείων και τεχνικών δεν είναι απλώς ένας τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας, αλλά επίσης μια στρατηγική για την επίτευξη της εξαιρετικότητας στη διαχείριση. Είναι ένα ταξίδι που απαιτεί συνεχή εκπαίδευση, προσαρμογή και, πάνω απ’ όλα, μια δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση.

5/5 - (1 vote)

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *