SIX SIGMA

Πιστοποίηση Lean Six Sigma Green Belt Professional Certificate – LSSGBPC

Το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων σε συνεργασία με την CertiProf® USA  προσφέρει επαγγελματική πιστοποίηση στη Lean Six Sigma Green Belt, για όσους επαγγελματίες στη διαχείριση έργων θέλουν να προετοιμαστούν για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Six Sigma, με σκοπό οι εταιρείες να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους, εκμεταλλευόμενοι πόρους και μειώνοντας τη μεταβλητότητα των διαδικασιών για την εξάλειψη των περιττών στοιχείων που μπορεί να υπάρχουν σε αυτές

SIX SIGMA

Το Lean Six Sigma Green Belt, στοχεύει να διδάξει τους επαγγελματίες διαχείρισης έργων να ηγούνται ή να συμμετέχουν σε μια ομάδα με την ικανότητα να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα ποιότητας, να βοηθούν τις εταιρείες να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες τους, να εκμεταλλεύονται τους πόρους και να μειώνουν τη μεταβλητότητα των διαδικασιών για την εξάλειψη των περιττών στοιχείων που μπορεί να υπάρχουν σε αυτές.

Six Sigma. Τι είναι;

 Ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 1980 και έκτοτε γίνεται ολοένα και γνωστότερο και αποδεκτό ως μια μεθοδολογία και θα τολμούσαμε να πούμε οργανωσιακή φιλοσοφία που αποσκοπεί στην  βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας στον χώρο εργασίας. Είναι ένα πιστοποιημένο σεμινάριο από την CertiProf USA
 

Lean Six Sigma. Τι είναι;

 Είναι ο αριστοτεχνικός συνδυασμός δυο άκρως επιτυχημένων εννοιών στον χώρο της οργάνωσης.
Του  Six Sigma (τα έξη σίγμα ) και της λιτής παραγωγής (lean)  τα οποία  ως έννοιες αναπτύχθηκαν η μεν έννοια της λιτής παραγωγής από την Toyota ενώ αυτή του Six Sigma από την Motorola .
 

Το Six Sigma εστιάζει στη μείωση της διακύμανσης της διαδικασίας και στη βελτίωση του ελέγχου της διαδικασίας, ενώ η έννοια του  Lean υπεισέρχεται για να “καθαρίσει” οργανωσιακά απόβλητα   (περιττές διαδικασίες και διαδικασίες χωρίς προστιθέμενη αξία) και προωθεί την τυποποίηση και τη ροή της εργασίας. Η διάκριση μεταξύ των δυο εννοιών είναι δυσδιάκριτη ομολογουμένως σε κάποια σημεία, με τον όρο “lean Six Sigma” να χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά επειδή η βελτίωση της διαδικασίας απαιτεί πτυχές και των δύο προσεγγίσεων για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία βελτίωσης βασισμένη σε δεδομένα η οποία δίνει αξία στην πρόληψη μη αποτελεσματικών διαδικασιών. Προωθεί την ικανοποίηση των πελατών και μεγιστοποιεί τα τελικά αποτελέσματα μειώνοντας τη διακύμανση, τη σπατάλη και τον χρόνο κύκλου, ενώ προάγει τη χρήση της τυποποίησης και της ροής της εργασίας, δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Six Sigma

Χρήσιμες Πληροφορίες

– Χρησιμοποιήστε τεχνικές και εργαλεία Lean Six Sigma.

– Παρέχετε γνώσεις σύμφωνα με το γενικό όραμα του Six Sigma για τη σωστή εφαρμογή του.

– Ενίσχυση των δεξιοτήτων βελτίωσης και βελτιστοποίησης των διαδικασιών.

– Αποκτήστε την πιστοποίηση Lean Six Sigma Green Belt.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου το οποίο γίνεται μέσα από την online εφαρμογή μας λαμβάνετε την βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων.

Μετά αποκτάτε την δυνατότητα, αν και εφόσον το επιθυμείτε , χωρίς καμία επιπλέον χρέωση να συμμετέχετε στις online εξετάσεις πιστοποίησης από την CertiProf και να πιστοποιηθείτε και από αυτούς.

Η μορφή των εξετάσεων είναι με ερωτήσεις – απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

 • – Ανοιχτό βιβλίο: Όχι
 • – Ερωτήσεις: 40
 • – Γλώσσα: Αγγλικά
 • – Βαθμολογία επιτυχίας: 24/40 ή 60%
 • – Διάρκεια: 60 λεπτά
 • – Παράδοση: Αυτή η εξέταση είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο
 • –  Η επίβλεψη σας θα γίνει από εμάς στο Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων

Θα έχετε δύο προσπάθειες εντός 180 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αρχικού email καλωσορίσματος για να περάσετε τη εξέταση χωρίς κόστος.

Όποιος ενδιαφέρεται να επεκτείνει τις γνώσεις του στο Lean Six Sigma Green Belt και θέλει να βελτιώσει τον τομέα της εργασίας του.

CURRICULUM

Ύλη προγράμματος

Κυβερνοασφάλεια σπουδές με διπλή πιστοποίηση
 • What is Quality?
 • Quality Theorists
 • Quality Evolution
 • What is Six Sigma?
 • Six Sigma Origins
 • Six Sigma Approach
 • What is Defects per Million Opportunities (DPMO)?
 • Let’s Practice!
 • Answer
 • Stakeholders
 • Benchmarking
 • Benchmarking Stages
 • Voice of Customer (VOC)
 • Collection of Information
 • Balanced Scorecard
 • The KANO Model
 • Quality Function Deployment (QFD)
 • Workshop
 • What is a Six Sigma Project?
 • Roles in a Six Sigma Organization
 • Six Sigma General Vision
 • Define
 • Measure
 • Analyze
 • Improve
 • Control
 • DMAIC Tour Summary
 • Evaluating a Project
 • The Organization Chart
 • Process Map
 • SIPOC High-Level Flowchart
 • Tools Process Map
 • Tools Idea Generation
 • CTQ Definition
 • Project Charter
 • Project Charter Anatomy
 • Objective Measure Phase
 • Defining Causes and Effects
 • Cause – Effect Matrix
 • Example: C&E Matrix
 • Pareto Application in the C&E Matrix
 • Connecting the Dots
 • Statistics
 • Types of Statistics
 • Purpose of Statistics
 • Type of Data
 • Data Collection Process
 • Basic Statistics
 • What do we care about data?
 • Measure of Central Tendency
 • Dispersion
 • Measures
 • What is a measure system?
 • Measurement System Analysis (MSA)
 • Gage R&R
 • What time is it?
 • Can you tell?
 • MSA (Measurement System Analysis) in Administrative Services
 • Do you know the difference?
 • Repeatability and Reproducibility
 • General Model of a Gage R&R Study
 • Sources of Variation
 • R&R Analysis Using Minitab
 • How good is good?
 • Objective
 • Ishikawa’s Diagram
 • FMEA
 • How to develop a FMEA?
 • Types of FMEA
 • FMEA Example
 • Data Distribution
 • Runcharts
 • Process Capacity
 • Hypothesis Tests
 • Steps for Conducting a Hypothesis Test
 • Hypothesis Tests
 • What is done in the improvement phase?
 • Return on Investment (ROI)
 • Net Present Value
 • NPV Exercise
 • Design of Experiments (DOE)
 • What is DOE?
 • Objectives
 • Improvement
 • Plan Steps
 • Taguchi Designs
 • Project Management
 • Prototypes
 • Lean Manufacturing
 • Lean Tools
 • What is Lean?
 • What is Lean Manufacturing?
 • Lean
 • Lean Waste
 • What is Kaizen?
 • Poka – Yoke
 • Gemba Walks
 • What is Kanban?
 • Kanban (Pull vs Push)
 • Just in Time (JIT)
 • JIT Pillars
 • VSM (Value Stream Mapping)
 • VSM Symbology
 • Why is the control phase important?
 • The Main Function of Control is..
 • What we control?
 • Main Control Mechanisms
 • Control Plan Checklist
 • The 3 Pillars of the Data Control SPC (Statistical Process Control)
 • Control Graphics
 • Graphics Control Types
 • Steps to Develop Graphics Control
 • Graphics Control Reading
 • Definitions by Attributes
Rate this page

Δηλώστε συμμετοχή