Σεμινάριo social media marketing

Πιστοποίηση social media

σεμινάριο social media marketing

Πιστοποίηση social media

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σεμινάριo social media marketing

Σεμινάριο social media marketing

Το σεμινάριο social media marketing expert έρχεται σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρωνα παρέχοντας πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχοντας τρεις (3) πιστωτικές μονάδες ECVET (European Credit system for Vocational Education & Training) που είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων (credits) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πιστοποίηση social media - Κόστος

Το σεμινάριο social media marketing συνοδεύεται από την δική του διακριτή πιστοποίηση μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο γίνεται σε προκαθαρισμένες ημερομηνίες. Παρέχεται όμως και αυτόνομα από το Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων παρέχοντας βεβαίωση πιστοποιημένου προγράμματος από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .
Το κόστος του ανέρχεται στα 150 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο το υλικό, όσο και το κόστος της εξέτασης και της πιστοποίησης. 

Σκοπός σεμιναρίου social media marketing expert

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να

1) Να γνωρίσουν τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για ιστοσελίδες & eshops
2) Να γνωρίσουν την έννοια της SWOT – ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για ιστοσελίδες & eshops
3) Να γνωρίσουν την έννοια της έρευνας αγοράς για ιστοσελίδες & eshops
4) Να μάθουν τη δημιουργία πλάνου μάρκετινγκ, προβολής, τιμολόγησης, υπηρεσίων, διανομής, διαδικασίων για ιστοσελίδες & eshops και σχετικά εργαλεία
5) Να θέτουν στόχο και στρατηγική επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
6) Να μάθουν τρόπους αύξησης Followers και ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας στα Social Media καθώς και σχετικά εργαλεία
7) Να μάθουν την σύνταξη τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media καθώς και σχετικά εργαλεία

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο social media marketing expert

Η νέα ψηφιακή εποχή και όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την διάρκεια της κρίσης του Covid έθεσε ως ζωτική ανάγκη όλων των επιχειρήσεων παγκοσμίως , ανεξαρτήτως μεγέθους, αφενός τη μείωση του κόστους και αφετέρου το “άνοιγμα” προς το καταναλωτικό κοινό μέσω του διαδικτύου για αύξηση των πωλήσεων τους.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ ) όπως αυτές εκφράζονται μέσω των τεχνολογιών διαδικτύου και ειδικότερα τα social media προβάλλουν ως μονόδρομος για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Οι ειδικοί του Social Media Marketing προσπαθούν μέσω των social media να συνδεθούν τόσο με τους υπάρχοντες πελάτες των επιχειρήσεων τους αλλά και με νέους δυνητικούς πελάτες.

Οι ειδικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση στρατηγικών για τα κοινωνικά μέσα, δημιουργώντας και δημοσιεύοντας περιεχόμενο σε διάφορες πλατφόρμες και αλληλεπιδρώντας με τις κοινότητές τους και το κοινό τους. Ένας ειδικός κοινωνικών μέσων πρέπει επίσης να μετράει τα αποτελέσματα παρακολουθώντας μετρήσεις και πληροφορίες σε κάθε πλατφόρμα.

To πρόγραμμα Social Media Marketing Expert στοχεύει να μεταδώσει στους συμμετέχοντες μία ολοκληρωμένη εικόνα, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των κοινωνικών δικτύων. Μέσω του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να θέσουν τα βήματα για τη δημιουργία της στρατηγικής τους στα Social Media, να δημιουργήσουν περιεχόμενο για την επιχείρηση τους στα πιο δημοφιλή δίκτυα μαθαίνοντας τόσο βασικές γνώσεις σε επίπεδο marketing όσο και σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με την χρήση των social media και των περιβάλλοντων λειτουργίας τους.

To πρόγραμμα αυτό έχει ως σκοπό την εκ βαθέων κατανόηση του ψηφιακού γίγνεσθαι στο Social Media Marketing με σκοπό τη χρήση των σωστών μέσων και τρόπων διαφήμισης και διάδοσης.

Μεθοδολογία σεμιναρίου social media marketing expert

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε 7 διδακτικές ενότητες διάρκειας 5 ημερών έκαστη. To πρόγραμμα υποστηρίζεται με προαιρετικές δίωρες επεξηγηματικές διδασκαλίες μέσω της πλατφόρμας Zoom κατόπιν συνεννοήσεως με τους εκπαιδευόμενους.Θα λάβετε με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα μας κωδικούς εισόδου στην online εφαρμογή μας και θα μπορέσετε να μελετήσετε με τους δικούς σας χρόνους την ύλη του σεμιναρίου. 

Κατά την διάρκεια της μελέτης σας μπορείτε να απευθύνεστε με email στον ακαδημαϊκά υπεύθυνο του προγράμματος μας τον κο Θανάση Δαβαλά που είναι ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Information Systems Laboratory / Department of Information and Communication Systems Engineering of UotA.

Φυσικά μπορείτε να στέλνετε απορίες σας για το πρόγραμμα στα emails adavalas at aegean dot gr και στο info at labheron dot gr όπως και δυνατότητα online συμβουλευτικής μέσω της εφαρμογής zoom για την οποία απλά απαιτείται να συνεννοηθούμε για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής ώρας.

Αξιολόγηση - Προαπαιτούμενα για πιστοποίηση social media

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης σπουδών απαιτείται η συμμετοχή σε εξετάσεις σε online περιβάλλον, όπου συμπληρώνετε εντός μίας ώρας ένα test πολλαπλών επιλογών και το οποίο πρέπει να ολοκληρώσετε με ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 70% καθώς και η σύνταξη μιας εργασίας έκτασης 1.500 – 2.000 λέξεων που να αξιολογηθεί θετικά με βαθμό 7/10+

Παρόμοια προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Υπάρχουν μια σειρά σχετικών προγραμμάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ,και όχι μόνο, που μπορούν να σας ενδιαφέρουν όπως

 

 

4.9/5 - (44 votes)