Σχεδιαστική σκέψη | Design Thinking. Τα 8 συστατικά στοιχεία της

Σχεδιαστική σκέψη

Σχεδιαστική σκέψη (Design Thinking)

 

Σχεδιαστική σκέψη : Πώς να δημιουργήσετε μια επιχειρηματική στρατηγική με γνώμονα το σχεδιασμό

‍( Το συγκεκριμένο άρθρο δεν έχει γραφεί από κάποιον άνθρωπο – συντάκτη μας αλλά με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης εκτός κάποιων links που τοποθετήθηκαν εμβόλιμα για SEO λόγους. . Είναι μια επίδειξη δυνατοτήτων της AI και γιατί όχι μια πηγή ενημέρωσης )

Η σχεδιαστική σκέψη είναι ένα συνεργατικό πλαίσιο για την επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία. Πρόκειται για μια επαναληπτική διαδικασία που χρησιμοποιεί ανθρωποκεντρικές αρχές για την προώθηση της καινοτομίας και των νέων λύσεων.

Είναι μια από τις πιο καυτές επιχειρηματικές τάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί; Και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής στρατηγικής με γνώμονα το σχεδιασμό;

Αυτό το άρθρο θα εξηγήσει τι είναι η σχεδιαστική σκέψη (design thinking) , γιατί πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας, πώς διαφέρει από άλλες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη σχεδιαστική σκέψη στην εταιρεία σας.

Τι είναι η σχεδιαστική σκέψη;

 

Η σχεδιαστική σκέψη είναι η ικανότητα χρήσης της δημιουργικότητας και της ανθρωποκεντρικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία νέων ιδεών. Πρόκειται για μια διαδικασία που χρησιμοποιεί αρχές και πρακτικές επίλυσης προβλημάτων σχεδιασμού για την ανάπτυξη νέων λύσεων.

Πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση που χρησιμοποιεί τον τρόπο σκέψης και εργασίας του σχεδιαστή για την επίλυση κάθε είδους επιχειρηματικής πρόκλησης. Υπάρχουν 8 βασικά συστατικά στοιχεία της σχεδιαστικής σκέψης και αυτά είναι τα εξής:

  • – Πρόκληση
  • – Επίγνωση
  • – Ιδέα
  • – Πρωτότυπο
  • – Οπτικοποίηση
  • – Αξιολόγηση
  • – Ανάπτυξη
  • – Μετασχηματισμός.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη σχεδιαστική σκέψη;

 

Το design thinking  είναι μια εξαιρετική προσέγγιση για την καινοτομία και την επίλυση προβλημάτων, επειδή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα συναισθήματα του χρήστη για να δημιουργήσει μια λύση που θα χρησιμοποιηθεί πραγματικά.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί παραδοσιακές, αναλυτικές μεθόδους για τη δημιουργία νέων ιδεών και λύσεων σε προβλήματα, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα και γεγονότα. Αν και αυτές είναι χρήσιμες, δεν λαμβάνουν υπόψη την ανθρώπινη πλευρά της λήψης αποφάσεων.

Ωστόσο, η σχεδιαστική σκέψη είναι πιο ανθρωποκεντρική και, ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να αποδώσει καινοτόμες, χρήσιμες λύσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων και πρέπει να τους πείσουν όλους να συμφωνήσουν με τις ιδέες τους.

To design thinking  είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να φέρεις όλους μαζί για να δημιουργήσεις μια πιο φιλική προς τον χρήστη εμπειρία για τους πελάτες σου.

Πώς διαφέρει η σχεδιαστική σκέψη από άλλες τεχνικές;

 

To design thinking διαφέρει πολύ από άλλες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων ή καινοτομίας, όπως τα Πέντε Γιατί ή το Έξι Σίγμα (six sigma) . Μια κοινή παρανόηση είναι ότι η σχεδιαστική σκέψη είναι συνώνυμη με τη δημιουργικότητα ή τον καταιγισμό ιδεών, αλλά η σχεδιαστική σκέψη είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.

Eίναι μια δομημένη, συνεργατική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων που χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Ενώ η σχεδιαστική σκέψη είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, έχει επίσης τεράστιο αντίκτυπο σε άλλες πτυχές της επιχείρησης, όπως η εμπειρία των πελατών, η δέσμευση των εργαζομένων και η επωνυμία.

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τη σχεδιαστική σκέψη στην επιχείρησή σας;

 

To design thinking είναι ένα σπουδαίο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να μεταμορφώσει και να βελτιώσει ολόκληρη την επιχείρησή σας. Για παράδειγμα, αν θέλετε να βελτιώσετε την εμπειρία των πελατών σας, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδιαστική σκέψη για να αναλύσετε το ταξίδι του πελάτη ή την online εμπειρία του πελάτη σας. Στη συνέχεια, θα μπορούσατε να κάνετε καταιγισμό ιδεών για λύσεις σε αυτά τα ζητήματα και να δοκιμάσετε αυτές τις λύσεις για να δείτε ποια λειτουργεί καλύτερα.

Αν θέλετε να βελτιώσετε τις πωλήσεις σας, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδιαστική σκέψη για να αναλύσετε την τρέχουσα στρατηγική πωλήσεων και να σκεφτείτε δημιουργικές λύσεις για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας. Στη συνέχεια, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε αυτές τις ιδέες και να εφαρμόσετε αυτές που λειτουργούν καλύτερα.

Αν θέλετε να βελτιώσετε την παραγωγικότητα των εργαζομένων σας, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδιαστική σκέψη για να αναλύσετε την τρέχουσα διαδικασία εργασίας της ομάδας σας και να κάνετε καταιγισμό ιδεών για να την κάνετε πιο αποτελεσματική και ευχάριστη. Στη συνέχεια, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε αυτές τις λύσεις και να εφαρμόσετε αυτές που λειτουργούν καλύτερα.

Αν θέλετε να βελτιώσετε το branding και την εμπειρία των πελατών σας, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδιαστική σκέψη για να αναλύσετε την τρέχουσα διαδρομή των πελατών σας και να σκεφτείτε τρόπους για να τη βελτιώσετε. Στη συνέχεια, θα μπορούσατε να δοκιμάσετε αυτές τις λύσεις και να εφαρμόσετε αυτές που λειτουργούν καλύτερα.

Παράδειγμα συνεργατικής σκέψης

Αν θέλετε να προχωρήσετε σε ένα project όπως η κατασκευή ενός eshop ή μια προωθητική ενέργεια για την ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό σας κατάστημα η συνεργατική σκέψη αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Θα διαπιστώσετε ότι ο web designer ενδιαφέρεται πρωτίστως για το αισθητικό αποτέλεσμα η επιδίωξη του οποίου συνήθως είναι σε βάρος της ταχύτητας του ιστοτόπου και άρα των πωλήσεων (αργό site μειωμένες πωλήσεις όπως δείχνουν όλες οι σχετικές έρευνες) ενώ ο seo expert ενδιαφέρεται για την επισκεψιμότητα και άρα την απόδοση του site στις μηχανές αναζήτησης.

Σύγκρουση απόψεων; Αναπόφευκτα. Όπως όμως και σε πολλά πράγματα στη ζωή η γόνιμη διαπραγμάτευση θα αποδώσει τα μέγιστα αποτελέσματα και εδώ είναι που η σχεδιαστική σκέψη έχει πολλά να προσφέρει.

Συμπέρασμα

 

To design thinking – σχεδιαστική σκέψη  είναι μια δημοφιλής επιχειρηματική τάση επειδή αποτελεί μια συνεργατική, ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία. Έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει και να βελτιώσει σχεδόν κάθε πτυχή της επιχείρησής σας, από την εμπειρία του πελάτη έως τις πωλήσεις.

Αν θέλετε να βελτιστοποιήσετε την επιχειρηματική σας στρατηγική, να αυξήσετε την ικανοποίηση των πελατών σας και τις πωλήσεις σας και να δημιουργήσετε μια πιο χαρούμενη και πιο αφοσιωμένη ομάδα, το design thinking  είναι μια εξαιρετική προσέγγιση για να ξεκινήσετε.

Rate this post