Δημιουργία σεμινάριου

Αν μπορείτε να διδάξετε το αντικείμενο σας σε εμάς μπορείτε να συνδυάσετε κέρδος και κοινωνική προσφορά. Ως μη κερδοσκοπική στόχος μας είναι η προώθηση των γνώσεων και η οικονομική ενίσχυση όλων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις , δεξιότητες και ικανότητες του στο μεγαλύτερο δυνατό πεδίο ενδιαφερομένων.

Πρόταση συνεργασίας

Δημιουργία σεμιναρίων με τον Ήρωνα

Όσοι ενδιαφέρονται να οργανώσουν σε συνεργασία μαζί μας ασύγχρονα προγράμματα κατάρτισης  σε όλα ανεξαιρέτως τα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο ενδιαφερομένων και υποψηφίων πελατών, στο οποίο έχουμε πρόσβαση, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο:
email: info @ labheron .gr  ή στο τηλέφωνο 210 74 84 84 5
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι υψηλής ποιότητας και απαρέγκλιτα περιλαμβάνουν:

1. Σκοπούς και στόχους προγράμματος
2. Θεματικές ενότητες και χρονοδιάγραμμα προγράμματος (χρονική διάρκεια, σημαντικές ημερομηνίες κλπ)
3. Απόλυτα καθορισμένη δομή και εβδομαδιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα μελέτης με συγκεκριμένα κείμενα και σελίδες διαβάσματος (σε pdf ή word, και σπανιότερα σε .ppt)
4. Βοηθητικό υλικό που φιλοξενούμε εμείς
5. Τεστ αυτοαξιολόγησης με ανοιχτές ή κλειστές ερωτήσεις (προαιρετικό) ή ασκήσεις κατανόησης και τρόπους βαθμολογίας
6. Αναλυτική Βιβλιογραφία
7. Τα κείμενα ή οι σημειώσεις που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι πρωτότυπα ή έχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα από σας ή να είναι ελεύθερα προς εκμετάλλευση μετά από σχετική άδεια του συγγραφέα ή του δημιουργού. Σύνδεσμοι προς ανοιχτό υλικό μελέτης, προσβάσιμο δίχως περιορισμούς στο διαδίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φειδώ. Οποιαδήποτε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και της ισχύουσας νομοθεσίας φέρει ποινικές κυρώσεις, που βαρύνουν εσάς.
9. Τα κείμενα πρέπει να είναι σε άπταιστα (άριστη ορθογραφία και σύνταξη) ελληνικά ή αγγλικά. Κείμενα που πάσχουν ως προς αυτά τα στοιχεία δεν θα αναρτώνται, παρά μονάχα εφόσον περάσουν από φιλολογική επιμέλεια, που βαρύνει εσάς.
10. Αναλυτικές οδηγίες προς εκπαιδευόμενους, ώστε να μπορούν να διαβάσουν αυτόνομα, δίχως την παρέμβαση εκπαιδευτή.
11. Στοιχεία επικοινωνίας, που θα δοθούν στους εκπαιδευόμενους.
12. Αναλυτικό κόστος προγράμματος και πιθανές δόσεις.
13. Απαιτούμενο χρόνο εγγράφων και διαφήμισης. Έναρξη και λήξη προγράμματος
14. Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να είναι μέχρι 6 μήνες με αιτιολογημένες εξαιρέσεις.

Πως σας βοηθούμε στην διαχείριση του σεμιναρίου σας.

Προσφέρονται:

1. Βοήθεια στη δόμηση του προγράμματος και στα ακαδημαϊκά κριτήρια, που πρέπει να πληροί.

2. Δυνατότητα πιστοποίησης του προγράμματος (μέσω της ACTA – Τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)  και συνδιεξαγωγής του με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΚΕΔΙΒΙΜ του.
3. Εκτενή διαφήμιση στα social media που διαθέτουμε
4. Αποστολή στα εμαιλ της πλατφόρμας μας, τα οποία πληρούν την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, που διέπει την αποστολή τους
5. Επαγγελματικό zoom και ιστοσελίδα υλοποίησης
7. Βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες και διοικητικό προσωπικό σε πιθανές ερωτήσεις των εκπαιδευομένων
8. Γραμματειακή υποστήριξη
9. Εξεύρεση διδασκόντων, εφόσον το επιθυμείτε.
10. Λογιστική υποστήριξη και απόλυτη διαφάνεια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορείτε να προτείνετε προγράμματα που δεν τεκμηριώνονται επιστημονικά, παραπλανούν ή περιέχουν ρητορική μίσους, ρατσισμού ή στρέφονται κατά της ισότητας ή των δικαιωμάτων των ζώων

Διευκρινίσεις

Τα προγράμματα που θα προτείνετε δεν μπορεί να είναι όμοια ή ανταγωνιστικά προς άλλα προγράμματα της πλατφόρμας
Τα καθαρά έσοδα ( μετά από την αφαίρεση φόρων, εξόδων κλπ) από τα προγράμματα μοιράζονται 50-50
Εφόσον το πρόγραμμα δομηθεί μπορεί αυτόματα να δέχεται εγγραφές όλο το χρόνο, ώστε να αποτελεί μια μόνιμη για σας πηγή εσόδων
Η παρούσα συνεργασία είναι ιδιωτική πρωτοβουλία

Εκπαιδευτικές συνεργασίες

Προς το παρόν η δράση μας σε επίπεδο φυσικής παρουσίας είναι στον Δήμο Ζωγράφου σε συνεργασία με τον Δήμο Ζωγράφου, τον Δήμο Σερρών , στην Σητεία Κρήτης με τα προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του  Aegean Digital που είναι ένας φορέας ανάπτυξης και παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων στους τομείς της Ψηφιακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διακυβέρνησης.  Αναζητούμε ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την πυραμίδα διάχυσης γνώσης αλλά και να επωφεληθούν οικονομικά από αυτήν. 

Γίνε η φωνή του Ήρωνα στην πόλη σου

Αντιπροσώπευση του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων στην πόλη / περιοχή σας και διάθεση των προγραμμάτων του εκεί από εσάς. Απαιτείται ένα φυσικό σημείο που να μπορεί να δέχεται το κοινό με δική μας αντίστοιχη σήμανση και αναφορά ακόμα και αν στεγάζει κάποια άλλη επιχειρηματική / κοινωνική δραστηριότητα αρκεί να μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως στις ανάγκες επικοινωνίας.

Συνεργασία με Φορείς

Αν είστε επαγγελματική ή επιστημονική ένωση και θέλετε να αποκτήσουμε μια συνεργασία τόσο σε επίπεδο δημιουργίας σεμιναρίων ή εκπροσώπησης μας είμαστε ανοικτοί σε κάθε πρόταση συνεργασίας μας. Παράδειγμα η συνεργασία μας με την AHEPA , την  Επιστημονική Εταιρία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , τον  Επαγγελματικό Σύλλογο Σητείας και πολλούς άλλους φορείς

5/5 - (12 votes)