Πρόγραμμα WordPress Specialist

Σεμινάριο WordPress

Μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδων

Σεμινάριο wordpress & Πιστοποίηση wordpress
qtl_gold

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
κατά το πρότυπο QTL Advanced της ACTA
Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Logo-Acta

Πιστοποίηση WordPress

Σεμινάριο wordpress | Μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδων

Το σεμινάριο wordpress αυτό έρχεται να διαφοροποιηθεί από αντίστοιχα της αγοράς γιατί σκοπός του είναι να σας εισάγει με μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδων στα οποία διδάσκουν ανθρώποι της αγοράς (βλ dreamweaver.gr) που κατασκευάζουν ιστοσελίδες για 20 και πλέον χρόνια. Όσο αφορά το επίπεδο της ύλης σε θεωρητικό επίπεδο το σεμινάριο wordpress αυτό διαθέτει τα ίδια μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδων με το πρόγραμμα web designer του Παν.Αιγαίου και με τον ίδιο ακαδημαικά υπεύθυνο του προγράμματος και διδάσκοντες. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο qtl της ACTA του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και παρέχει και βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης από την εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων DreamWeaver.Gr

Σεμινάριο WordPress κόστος | Σεμινάριο wordpress online

Μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδωνΜπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα σπουδών μας και να λάβετε με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος σε επίπεδο Advanced από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το κόστος ανέρχεται στα 230 ευρώ και περιλαμβάνει και τα απαραίτητα εργαλεία για να δουλέψετε σε πραγματικό περιβάλλον, δηλαδή, κατοχύρωση domain name και hosting για όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Σκοπός του προγράμματος

Σεμινάρια wordpress onlineΣκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσεις στους εκπαιδευόμενους τις βάσεις για να ασχοληθούν επαγγελματικά με την κατασκευή ιστοσελίδων είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα. Με το σεμινάριο WordPress οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
1. Ολοκληρώνουν με επιτυχία την εγκατάσταση του WordPress.
2. Εγκαθιστούν θέματα σχεδίασης ή να δημιουργούν το δικό τους με χρήση του Elementor.
3. Δημιουργούν και ανανεώνουν τις σελίδες ενημερωτικού περιεχομένου.
4. Δημιουργούν και ανανεώνουν άρθρα (blog).
5. Δημιουργούν φόρμες επικοινωνίας.
6. Δημοσίευση εικόνων και gallery.
7. Τακτικές SEO ( Search Engine Optimization ).
8. Σύνδεση με Google Kit ( στατιστικά Google Analytics ).
9. Κανόνες ασφάλειας για το WordPress – Cyber Security

Σε ποιους απευθύνεται τα μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδων

Μαθήματα wordpress onlineΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες κάθε ηλικίας και πιο συγκεκριμένα:
1) επαγγελματίες που θέλουν να δημιουργήσουν οι ίδιοι την ιστοσελίδα παρουσίασης της εταιρείας τους.
2) ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την κατασκευή ιστοσελίδων και θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους με το WordPress.
3) ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν να εργάζονται ως κατασκευαστές ιστοσελίδων.
4) ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν ως υπάλληλοι σε εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων ή να αναλάβουν τη συντήρηση ιστοσελίδων σε WordPress.

Σεμινάριο WordPress

Ύλη σεμιναρίου WordPress

Στην πρώτη μας ενότητα θα μάθουμε πως με χρήση FTP θα ανεβάσουμε τα αρχεία μας στον server, πως θα δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων και το χρήστη της στον πίνακα φιλοξενίας και πως θα ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση του WordPress μας στο domain name μας.

Η βασική εγκατάσταση του WordPress είναι υπερβολικά λιτή για να μπορέσουμε να φανταστούμε έστω πως θα μοιάζει η ιστοσελίδα μας. Για το λόγο αυτό διατίθενται τόσο δωρεάν όσο και επί πληρωμή σχεδιαστικά θέματα που εμπλουτίζουν την εικόνα της ιστοσελίδας μας. Στην ενότητα αυτή θα εξασκηθούμε στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός δωρεάν και ενός επί πληρωμή θέματος, που θα σας παρέχει το Εργαστήριο Ήρων.

Έστω ότι γνωρίζουμε ακριβώς πως θέλουμε να δείχνει η ιστοσελίδα μας και κανένα από τα ήδη υπάρχοντα design themes δεν μας καλύπτει. Η λύση είναι να το σχεδιάσουμε μόνοι μας με τη χρήση του Elementor, του δημοφιλέστερου αυτή τη στιγμή WordPress builder που υπάρχει στην αγορά.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχουμε αναλυτικές οδηγίες και επιδεικνύουμε μέσω video τον τρόπο με τον οποίο θα δημιουργήσουμε και θα γεμίσουμε με περιεχόμενο τις ενημερωτικές σελίδες, τα άρθρα (blog ) της ιστοσελίδα μας, τις galleries και τέλος πως θα δημιουργήσουμε το κεντρικό μενού ( μπάρα πλοήγησης ) στο οποίο θα “κρεμάσουμε” το περιεχόμενο που φτιάξαμε. Τέλος, θα δημιουργήσουμε και παραμετροποιήσουμε τη φόρμα επικοινωνίας, απαραίτητο στοιχείο για τη σελίδα επικοινωνίας.

Στην ιστοσελίδα του WordPress.org παρέχονται εργαλεία τα οποία εμπλουτίζουν τις δυνατότητες του WordPress μας. Τα εργαλεία αυτά ονομάζονται plugins. Θα δούμε ποια είναι τα πιο χρήσιμα από αυτά, πως τα επιλέγουμε και πως τα εγκαθιστούμε στο δικό μας WordPress.

Όσο καλά και αν φτιάξουμε την ιστοσελίδα μας, σίγουρα δεν θέλουμε να είμαστε οι μόνοι της επισκέπτες. Για το λόγο αυτό θέλουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στη Google αν κάποιος αναζητά υπηρεσίες ή προϊόντα σαν αυτά που παρέχουμε κι εμείς. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο θα δώσουμε το υλικό που χρειάζεται η Google για να μας κατατάξει στον κατάλογο αποτελεσμάτων της.

Βάσει στατιστικών μελετών αν μια ιστοσελίδα καθυστερήσει να φορτώσει πάνω από 3 δευτερόλεπτα το 63% των επισκεπτών της θα αποχωρήσει. Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε τις τακτικές που πρέπει να εφαρμόζουμε κατά τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας με το WordPress, ώστε να έχουμε την γρηγορότερη ταχύτητα φόρτωσης που είναι δυνατό να έχουμε.

Εάν έχετε παρουσία στο διαδίκτυο, πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στην ασφάλεια. Γενικά, το WordPress είναι ένα ασφαλές CMS, αλλά επειδή είναι ανοιχτού κώδικα, πάσχει από διάφορα κρίσιμα τρωτά σημεία. Ευτυχώς, η επίτευξη της ασφάλειας του WordPress είναι απλή όταν κάνετε τα σωστά βήματα, αυτά δηλαδή που θα μάθουμε στην τελευταία αυτή ενότητα του σεμιναρίου WordPress.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασύγχρονη – αυτόνομη μελέτη διδακτικού υλικού, χωρισμένου σε οκτώ διδακτικές ενότητες διάρκειας 4 ημερών έκαστη.
To πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο και με 8 videos στην ελληνική γλώσσα, στα οποία η διδάσκουσα επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι σκοποί κάθε ενότητας.
Εάν ο εκπαιδευόμενος το επιθυμεί μπορούν να γίνουν μέχρι και 4 online συναντήσεις μέσω zoom για επίλυση αποριών και ζωντανή εξάσκηση στο υλικό.

Πιστοποίηση WordPress

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου wordpress απαιτείται η επιτυχής εξέταση σας σε online quiz 25 ερωτήσεων με ποσοστό επιτυχίας 70% και άνω . 
Στο πρακτικό σκέλος θα υπάρξει η κατασκευή ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας wordpress που θα γίνει κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης από κοινού με τον επιμορφωτή σας. Domain name, web hosting και άλλα απαραίτητα εργαλεία παρέχονται από την εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων dreamweaver.gr που θα χορηγήσει και βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης σε κάθε σπουδαστή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος σε επίπεδο Advanced από την ACTA, Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4.8/5 - (46 votes)